Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Uchwała reklamowa

personProwadzący:Syrokosz Anna Paulina

Ukończyła studia na wydziale architektury i urbanistyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Posiada doświadczenie pracy projektanta w biurze architektonicznym oraz inspektora w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Obecnie pełni funkcje na samodzielnym stanowisku ds. architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu w Urzędzie Miasta Cieszyna

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

Jak poradzić sobie z chaosem reklamowym? Jak pozbyć się nielegalnych reklam i wymierzać kary pieniężne? Jakie są sposoby naliczania opłat za reklamy i jakie to niesie korzyści dla miast i gmin? Jak stworzyć odpowiednie regulacje przestrzenno - plastyczne dotyczące nośników reklamowych, małej architektury i ogrodzeń, by nie narazić się na niezadowolenie mieszkańców? Jakie korzyści daje gminie/miastu wprowadzenie uchwały?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ

Nagranie z dnia: 21.05.2021 r.

Proces tworzenia uchwały krajobrazowej

• Dlaczego warto rozważyć wprowadzenie uchwały krajobrazowej? Jakie korzyści to za sobą niesie?

• Czy w przestrzeni publicznej powinny znajdować się wszystkie reklamy i jak one powinny wyglądać?

• Jak zacząć tworzenie uchwały - Jakie należy podjąć działania przed opracowaniem uchwały?

• Szczegółowa procedura od samego początku tworzenia uchwały krajobrazowej

• Kto powinien zajmować się uchwałą – którzy pracownicy? Podział obowiązków

• Czy uchwała może powstać tylko dla fragmentu gminy czy musi być dla całości?

• Co uchwała powinna zawierać?

• Jakie uchwała może wprowadzać regulacje?

• Jak stworzyć projekt uchwały?

• W jaki sposób powinny brzmieć zapisy aby dla wszystkich były czytelne?

• Podstawy prawne – zgodność uchwały z prawem

• RODO – jak stworzyć uniwersalny zapis?

• Treści niezbędnych pism

• Jaki jest okres dostosowania istniejących w dniu wejścia uchwały w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych?

• Jak formułować przepisy dostosowawcze?

• W jaki sposób konstruować przepisy dotyczące sposobu dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie uchwały nośników w sytuacji gdzie każdy z nośników osobno spełnia przepisy a nie spełniają ich w grupie?

• Jakie obiekty i tereny nie muszą zostać dostosowane do warunków określonych w uchwale?

• Wyłączenia dotyczące sytuowania reklam

• Jak tworzyć analizę miasta pod kątem reklam?

• Jak dzielić miasto na strefy? (mniejsze i większe opłaty, przestrzeń bez reklam oraz przestrzeń z reklamami…)

• Prywatne nieruchomości – jakie kompetencje ma gmina w tym zakresie?

• Czy można ustalać zasady umieszczania reklamy wyborczych w uchwale krajobrazowej, czy reklamy wyborcze są wyłączone z tej uchwały?

• Jak ująć w treści to, że np. cała strefa jest jednocześnie obszarem objętym ochrona konserwatorską (np. zespół urbanistyczny starego miasta)

• Jak przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami?

• Przykłady dobrych, dobrze funkcjonujących uchwał krajobrazowych w Polsce?

Kontrola nadzorcza wojewody

• Etap po uchwaleniu a przed wejściem w życie – co może opóźnić wejście w życie uchwały i jakie elementy uchwały mogą zwiększać prawdopodobieństwo, że uchwala zostanie uchwalona? (na co wojewodowie zwracają uwagę?)

• W jaki sposób skonstruować zapisy uchwały aby były niepodważalne przez wojewodę? Na co zwracać uwagę?

• Wyroki – na co zwrócić szczególną uwagę aby nie narazić się na uchylenie? Jak stworzyć zapisy aby były zgodne z konstytucją?

Jak zachować ład i porządek w mieście/gminie? – zagadnienia różne

• Czy na pewno reklamy wymagają aż tyle procedur?

• Kwestia ogrodzeń – egzekucja.

• Zabytki – czy każdy szyld musi być uzgodniony z konserwatorem?

• Koszty kampanii reklamowych i promocyjnych dla samorządu terytorialnego

• Ujednolicenie szyldów i zapanowanie nad chaosem przestrzennym – pozyskanie środków np. dzięki dofinansowaniom

• Czy reklamy mają nawiązywać do historii czy powinny być bardziej nowoczesne?

• Czy jeżeli na budynku sklepu jest zamieszczona tablica informacyjna reklamująca sklep, to jest to reklama czy tablica informacyjna?

• Ogłoszenie na ogrodzeniu, działka na sprzedaż z logiem firmy biura nieruchomości - czy to jest reklama?

• Czy uchwała krajobrazowa znosi zapisy niezgodne z nią w mpzp?

• Ustawa określa, że uchwały krajobrazowe "kasują" ustalenia planu zawierające ustalenia dot. reklam i ogrodzeń. Obecnie jednak plany wszczęte przed r. 2015 mogą zawierać takie ustalenia i być dalej procedowane. Co w sytuacji, kiedy taki plan wejdzie w życie po uchwaleniu uchwały krajobrazowej?

• Czy jeśli gmina ma zarządzenie w sprawie ogródków gastronomicznych to będzie ono obowiązywać?

• Temat reklam umieszczonych wewnątrz budynku ale widocznych z przestrzeni publicznej. Co np. z ekspozytorami umieszczonymi na Sali sprzedaży (poza obszarem witryny, ale widoczne z ulicy) – czy będą podlegać regulacjom uchwały?

• Wsparcie projektowe dla przedsiębiorców

• W jaki sposób w miastach, w których jest wprowadzona uchwała funkcjonują firmy reklamowe?

• Na ile uchwała zmienia wartość rynku reklamowego?

Jak odbywa się procedura nakładania kar?

• Jakie kary pieniężne organ może nałożyć na właścicieli nieruchomości za nieprzestrzeganie przepisów

tej uchwały?

• Jak prawidłowo wyliczyć wysokość kary?

• Jak ją naliczać, co jest reklamą a co tablicą informacyjną, jak uzyskać rzetelne dane?

• Elementy decyzji o nałożeniu kary, okres na jaki można wymierzyć karę

• W przypadku nie dostosowania się do warunków uchwały pozostaje tylko karanie?

Pomiar powierzchni reklamowych – technologia weryfikacji reklam

• Inwentaryzacja jako podstawa kategoryzacji reklam: nowa czy istniejąca reklama - kiedy powinna być sporządzona i czy może stanowić podstawę do wymierzania kary, czy może być zlecona firmie zewnętrznej?

• Jakie są najlepsze metody przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie?

• Obliczanie powierzchni - jakimi przyrządami powinno się to robić i czy jest jakaś specjalna technika?

• Narzędzia do zarządzania reklamą w mieście - programy, urządzenia, moduły - przykłady, możliwości

Kwestia odpłatności – wzbogacenie budżetu i wpływów do miast i gmin

• Opłata reklamowa: Przykładowy wzór uchwały – jakie zapisy powinna zawierać uchwała?

• Sposób naliczania opłat za reklamy – od którego momentu gmina będzie naliczała opłaty po uchwaleniu?

• Czy od reklam wyborczych również pobierana będzie opłata reklamowa?

• Jak naliczać ewentualną opłatę w przypadku reklam tymczasowych, zaklejanych na bieżąco przez kolejne?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie