Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Nielegalnie podrzucone śmieci

personProwadzący:Radosław Głuchowski

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim. Przeprowadza oraz nadzoruje liczne postępowania administracyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Bierze czynny udział w postępowaniach administracyjnych, we współpracy z organami ścigania i biegłymi sądowymi

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Jak ustalać właściciela nieruchomości i posiadacza odpadów?
 • Nawożenie ziemi - podniesienie poziomu oraz nasypy ziemne traktowane jako odpady
 • Problem zalegającej ziemi - z budowy i różnych inwestycji
 • Problemy z usuwaniem azbestu
 • Wylewane oleje
 • Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady
 • Czy wójt powinien wydać decyzję zobowiązującą podmiot do usunięcia odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczony, które zostało sklasyfikowane jako grunt ŁIV

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ


Data nagrania: 14 kwietnia 2021 r


Wzory pism, jakie Państwo otrzymają:

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania nakazu usunięcia odpadów
 2. Wezwanie do złożenia wyjaśnień
 3. Wezwanie na przesłuchanie
 4. Zawiadomienie stron o przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania świadka
 5. Zawiadomienie stron o zamiarze przeprowadzenia oględzin
 6. Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia do materiału dowodowego
 7. Protokół z oględzin nieruchomości
 8. Protokół z przesłuchania świadka
 9. Protokół z kontroli firmy
 10. Zawiadomienie o kontroli
 11. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
 12. Decyzja nakazująca usunięcie odpadów
 13. Decyzja o wymierzeniu kary za brak wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej
 14. Upomnienie
 15. Postanowienie o nałożeniu kary
 16. Pismo do właściciela nieruchomości z informacją o niewłaściwej segregacji odpadów


Szczegółowy program szkolenia:

 • Jak postępować w przypadku składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych?
 • Jak wszcząć takie postępowanie w różnych przypadkach?
 • Jak zmusić do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego, jeśli mieszkaniec nie poczuwa się do obowiązku?
 • Jak prowadzić postępowanie w przypadku zalegania odpadów na posesjach prywatnych, a jak na nieruchomościach będących własnością firmy/spółki?
 • Co w przypadku, gdy podmiot wynajmujący teren pozostawił po sobie odpady niebezpieczne, a spółka została rozwiązana?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne w przypadku wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych?
 • Co zrobić, jeśli nie pomagają najwyższe kary a mieszkaniec nadal nie chce usunąć odpadów?
 • Postępowanie egzekucyjne o charakterze niepieniężnym, czyli grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze - omówienie
 • Tytuł wykonawczy niepieniężny
 • Jak zobowiązać podmiot do zastosowania wykonania zastępczego?
 • Koszty egzekucyjne
 • Co zrobić, jeśli mieszkaniec wyrzuca śmieci w krzaki? Jak inaczej sobie poradzić z takim problem nie wzywając policji? Jakie gmina ma możliwości w tym zakresie?
 • Co zrobić, jeśli rolnik wyrzuca padłą trzodę?
 • Co zrobić, jeśli gmina nigdy nie złapała kogoś na gorącym uczynku? Usuwanie odpadów na koszt gminy. Ciekawe rozwiązania w tym zakresie.
 • Co robić w przypadku składowanych nielegalnie odpadów budowlanych?
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.
 • Jak inne gminy radzą sobie z przypadkami wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych? Dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Jak uniknąć sprzątania za każdym razem śmieci z tych samych miejsc, jak sobie z tym radzić?
 • Jaki organ będzie właściwy do wydania nakazu usunięcia odpadów nielegalnie zgromadzonych na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa?
 • W jaki sposób organ może zobowiązać podmiot do usunięcia odpadów?
 • Czy organ może zobowiązać podmiot, który zbierał odpady bez stosownego pozwolenia, do ich usunięcia?
 • Czy zakład może być adresatem decyzji administracyjnej zobowiązującej do usunięcia odpadów?
 • Czy wójt powinien wydać decyzję zobowiązującą podmiot do usunięcia odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczony, które zostało sklasyfikowane jako grunt ŁIV?
 • Jaki organ powinien nakazać usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego, jeśli jest to magazynowanie odpadów naruszające warunki zezwolenia na zbieranie odpadów?
 • Czy można egzekwować usunięcie odpadów z nieruchomości od właściciela zamiast od dzierżawcy nieruchomości?
 • Czy marszałek województwa jest właściwy do wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do składowania?
 • Czy wójt powinien wydać decyzję zobowiązującą do usunięcia odpadów w przypadku, gdy podmiot uzyskał pozwolenie na wykonanie nasypu z opadów?
 • Czy istnieje podstawa prawna do usunięcia karmnika postawionego przez spółdzielnię ze względów sanitarno-epidemiologicznych?
 • Jaki organ jest właściwy do wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z terenu nieruchomości należącej do gminy, zanieczyszczonej odpadami budowlanymi i azbestowymi przez osoby znane gminie?
 • Czy organ, do którego wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przywrócenia właściwego stanu wody na gruncie, powinien wszcząć także postępowanie w sprawie usunięcia odpadów, których nawiezienie przyczyniło się do zmiany stosunków wodnych?
 • Kto powinien usunąć odpady znajdujące się na terenie, którego właścicielem jest gmina?
 • Co powinno być ujęte w decyzji wydanej na podstawie art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczącej nakazania rolnikowi usunięcia obornika składowanego bezpośrednio na gruncie?
 • Jaki organ powinien wyegzekwować usunięcie padłego zwierzęcia od właściciela, posiadacza lub zarządzającego nieruchomością?
 • Czy wszystkie pojazdy wykorzystywane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą mieć system czujników rejestrujących wyładunek odpadów?
 • Jaki organ jest uprawniony do wszczęcia postępowania w sprawie składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym?
 • Co może zrobić gmina w przypadku, gdy mieszkańcy kamienicy złożyli skargę na jedną ze współlokatorek, która hoduje gołębie, a w związku z tym zbiera duże ilości odpadów?
 • Jaki podmiot powinien poinformować regionalnego dyrektora ochrony środowiska o zaleganiu odpadów na terenie należącym do gminy?
 • Czy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne może składować wysłodki buraczane bezpośrednio na ziemi?
 • Czy ruiny i zgliszcza zdewastowanych budynków po dawnej fabryce należy uznać za odpady składowane w miejscu nieprzeznaczonym?
 • Na jakich przepisach może się oprzeć gmina celem wyegzekwowania od właściciela nieruchomości czynności związanych z jej posprzątaniem?
 • Co powinien zrobić starosta w sprawie nielegalnego wykorzystania odpadów w postaci frezu asfaltowego do utwardzenia dwóch działek drogowych, z których jedna stanowi własność gminy, a druga - współwłasność osób fizycznych?
 • Jak współpracować ze spółdzielniami mieszkaniowymi w walce z wyrzucaniem odpadów?

Kontrola firm odbierających odpady

 • Czego możemy żądać/wymagać od firmy odbierającej odpady?
 • Prawa firm odbierających odpady komunalne
 • Co sprawdzać podczas kontroli?
 • Jakich dokumentów możemy wymagać? Co powinny one zawierać?
 • Czy kontroler może wyjść poza zapisy zawarte w upoważnieniu?
 • Jak nakładać kary? Kiedy można nakładać kary?
 • Jak prowadzić protokół kontroli? Jakie zapisy warto zamieścić w protokole? Jak przekazywać protokół?
 • Kiedy i kto podpisuje protokół? Kto otrzymuje protokół?
 • Jakie są podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli?
 • Jakie dokumenty uprawniają do kontroli?
 • Co powinien zawierać protokół z kontroli?
 • Jakie rodzaje kontroli można stosować?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie