Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Nowe dowody osobiste

personProwadzący:Plucińska Agnieszka

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Czy do obsługi czytnika linii papilarnych będzie potrzebny dodatkowy sprzęt?
 • Ile mobilnych czytników linii papilarnych będzie na powiat?
 • Jak będzie wyglądało udostępnianie mobilnego sprzętu innym gminom?
 • Jak będą wyglądać procedury podczas pandemii – przychodzenie do urzędu, przyjeżdżanie do mieszkańców?
 • Co z osobami, które nie mogą odebrać dowodu osobiście, ponieważ są za granicą?
 • Jak wyglądają procedury podczas pandemii związane z pełnomocnictwem?
 • Jakie dokumenty z koperty dowodowej mogą zostać udostępnione?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wezwanie przy wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania dowodu osobistego
 • na podstawie art. 64 kpa (braki formalne wniosku)
 • na podstawie art. 50 kpa (wątpliwości organu, fotografia, powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego)
 • zawiadomienie o pozostawieniu bez rozpoznania
 • decyzja o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 kpa
 • wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu wydania dowodu osobistego
 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania dowodu osobistego (stosowane w przypadku składania wniosku przez nieuprawnioną osobę).

Decyzja:

 • na podstawie art. 32 ustawy o dowodach osobistych odmawiająca wydania dowodu osobistego
 • na podstawie art. 52 ustawy o dowodach osobistych stwierdzająca nieważność dowodu osobistego

Szczegółowy program szkolenia:

Sprzęt, obsługa klienta w urzędzie

 • Jak będzie wyglądać procedura składania wniosku o wydanie dowodu osobistego i odebrania gotowego dowodu?
 • Czy do obsługi czytnika linii papilarnych będzie potrzebny dodatkowy sprzęt?
 • W jaki sposób działają czytniki?
 • Czy jest jeden model czytnika, czy więcej?
 • Jakiej wielkości jest czytnik?
 • W którym momencie składania wniosku trzeba będzie pobierać odcisk palca? Na początku, czy na końcu procedury?
 • Ile mobilnych czytników linii papilarnych będzie na gminę?
 • Czy trzeba będzie się dzielić z innymi gminami czytnikiem?
 • Czy jest potrzebne połączenie internetowe do obsługi czytnika?
 • Czy czytnik linii papilarnych będzie niezbędny przy odbiorze dowodu?
 • Czy będą dofinansowania do nowego sprzętu? Czy gmina sama będzie musiała je zakupić? Czy urzędy otrzymają cały sprzęt z ministerstwa (np. czytniki)?
 • Ze względu na biometrię na dowodzie osobistym zostanie zniesiony ePUAP. Czy będzie „jakieś” alternatywne rozwiązanie dla tej sytuacji? Czy będzie możliwość załatwienia spraw urzędowych przez internet, tak jak to wyglądało w przypadku ePUAPu?
 • Jak postępować z osobą pozbawionej rąk, która nie ma możliwości pobrania odcisku palca oraz złożenia podpisu samodzielnie? Jak, w takiej sytuacji, powinna wyglądać procedura wyrobienia dowodu osobistego?
 • Jaka jest procedura wyrobienia dowodu dla osób, które nie potrafią pisać?
 • Czy będzie zmiana czytników? Czy wszystkie dotychczasowe czytniki zostaną zastąpione nowymi?
 • Czy skan palca będzie wystarczającym potwierdzeniem tożsamości?
 • Czy odcisk palca na dowodzie będzie można ponownie przeskanować w celu sprawdzenia tożsamości? Na przykład, na lotnisku lub na komisariacie?
 • Czy policja będzie miała dostęp do odczytów linii papilarnych?
 • Czy na nowym dowodzie będzie podpis osobisty?
 • Czy jest potrzebny skan palca, jeśli ktoś ma podpis osobisty?
 • Czy wszystkie instytucje (nie tylko urzędy) będą miały dostęp do czytników palców w celu zidentyfikowania tożsamości?
 • Czy jest górna granica wieku, której nie będzie obowiązywać ustawa? Czy np. osoby po 80 roku życia będą musiały wyrobić nowy dowód osobisty?
 • Czy urzędy zostaną wyposażone w nową aplikację do ćwiczeń? Jeśli tak, to kto przeszkoli pracowników? Informatycy z urzędów miast i gmin?
 • Czy nowelizacja będzie miała duży wpływ na zmianę organizacji gabinetów w urzędach, gdy pojawi się nowy sprzęt?
 • Czy będą wprowadzone opłaty za dowody?
 • Czy będzie zatrudnionych więcej pracowników w urzędach do obsługi mieszkańców?
 • Jaka będzie procedura w przypadku braku odcisku palca na dowodzie? Czy będzie konieczność wyrobienia dowodu ponownie za rok?

Mobilna obsługa klienta

 • Czy będą dofinansowania związane z obsługą klientów w terenie?
 • Czy będzie tylko jeden pracownik obsługujący petentów stacjonarnie oraz poza urzędem? Co w przypadku dużego miasta o zasięgu np. 30 km?
 • Czy pracownik ma jeździć swoim samochodem na własny koszt?
 • Jak postępować z osobami, które chcą złożyć wniosek o założenie dowodu osobistego i nie mają możliwość stawić się w urzędzie?
 • Jak będzie wyglądać procedura składania wniosku o dowód osobisty w domu klienta?
 • Kto będzie odpowiedzialny za transport pracowników urzędów do domów mieszkańców?
 • Czy będzie dostępny jeden punkt mobilny na cały powiat?
 • Czy pracownik z miasta powiatowego będzie jeździć po innych gminach, żeby dostarczyć czytnik linii papilarnych? Kto będzie odpowiedzialny za przekazywanie sprzętu?
 • Jak będzie wyglądało udostępnianie mobilnego sprzętu innym gminom?
 • Mobilne urządzenia - stację, które pracownicy będą zabierać ze sobą w teren. Jak je obsługiwać? Na jakich zasadach to funkcjonuje?
 • Osoby niepełnosprawne, chore lub starsze nie będą miały możliwości samodzielnie przyjechać i złożyć wniosku o dowód oraz go odebrać. Nie każdy urząd dostanie urządzenie mobilne, więc nie będzie możliwości obsługi klienta w domu. Jak powinno wyglądać rozwiązanie dla takiej sytuacji? Czy tylko miasto powiatowe będzie miało dostęp do urządzeń mobilnych?
 • Czy powinno być utworzone osobne stanowisko w urzędzie dla osób, które będą składać wniosek o dowód osobisty poza urzędem?
 • Jak weryfikować odcisk palca przy odbiorze? W przypadku, wyrobienia dowodu w domu, trzeba będzie jechać dwukrotnie do domu mieszkańca. Za pierwszym razem, należy złożyć wniosek i pobrać odcisk palców. Za drugim razem podczas odbioru dowodu osobistego również trzeba będzie wykonać ponowny skan. Odciski mogą być przechowywane tylko przez 90 dni, natomiast petenci odbierają dowód osobisty np. po roku.
 • Jak postępować z osobami, które nie będą miały chęci lub możliwości wejść do urzędu np. ze względu na wiek? Przeszkodą są najczęściej schody lub obawa przed zarażeniem się wirusem. Czy procedurę składania wniosku będzie można złożyć pod urzędem?
 • Czy wraz ze zmianą o dowodach osobistych będą zachowane środki ostrożności dotyczące pandemii?
 • Każdy będzie musiał dotknąć czytnika. Jak to się ma do wymagań sanitarnych w sytuacji pandemii?
 • Jak postępować przede wszystkim ze starszymi osobami, jeżeli chodzi o odcisk?
 • Osoba na kwarantannie chce wyrobić sobie dowód osobisty. Czy pracownik ma obowiązek przyjechać do domu mieszkańca? Czy jest to zgodne z prawem, jeśli pracownik urzędu przyjedzie do takiej osoby i zrobi odcisk palca?
 • Jak będą wyglądać procedury podczas pandemii – przychodzenie do urzędu, przyjeżdżanie do mieszkańców?

Unieważnienia, zwroty, wysyłka dowodów

 • Czy osoba starsza musi sobie wyrabiać dowód co 10 lat? Czy w pewnym wieku można już posiadać dowód dożywotni?
 • Jaki wygląda wzór pisma dotyczącego uzasadnienia decyzji o odrzucenie zdjęcia do dowodu osobistego?
 • Kiedy i komu można wydać dowód osobisty na okres 12 miesięcy?
 • Jak wygląda procedura przygotowania dowodów do zwrotu z warstwą elektroniczną do MSW? Co należy przygotować?
 • Jak wygląda procedura zwrotu unieważnionych dowodów z certyfikatami do MSW?
 • Długość czasu produkcji dowodu osobistego. Czy można to usprawnić?
 • Jak odsyłać dowody z warstwą elektroniczną? Jak to powinno formalnie wyglądać? Np. w przypadku, gdy są uszkodzone. Czy są jakieś formularze?
 • Petent składa uszkodzenie dowodu i przychodzi do urzędu. Nie chce go zostawić, ponieważ go potrzebuje.
 • W jaki sposób można rozwiązać taką sytuację prawnie? Czy petent ma obowiązek oddać dokument od razu po zgłoszeniu uszkodzenia?
 • Ustalanie daty unieważnienia dowodów osobistych w przypadku, gdy jest to zgłoszenie z konsulatu. Osoba zza granicy podaje datę do urzędu, dowód przychodzi do urzędu lub przez ePUAP z inną datą. Kiedy ustalić datę unieważnienia dowodu?
 • Czy osoby, które podpisały certyfikat podpisu osobistego korzystają później z otrzymanych pinów?
 • Osoba podejrzewa, że ich dane osobowe są wykorzystywane. Chce unieważnić dowodów i równocześnie otrzymać zaświadczenie o unieważnieniu. Zaświadczenie można otrzymać tylko przy utracie uszkodzeniu. Jak można w inny sposób pomóc takiej osobie?
 • Czemu służą aktualne warstwy elektroniczne? W jakich sytuacjach petenci mogą korzystać z e-dowodu?

Pojęcie pełnomocnictwa i opiekuna prawnego

 • Co z osobami, które nie mogą odebrać dowodu osobiście, ponieważ są za granicą? Dlaczego w takiej sytuacji nie działa kwestia pełnomocnictwa? Czy jest jakieś inne rozwiązanie prawne dla takich osób?
 • Jak powinien wyglądać przebieg realizacji wniosków o dowód osobisty dla osób ubezwłasnowolnionych?
 • Pełnomocnik może odebrać dowód osobisty, jeśli wnioskodawca poinformuje organ, że zaszły okoliczności, w których nie może odebrać samodzielnie dokumentu tożsamości. Czy pracownik powinien znać te okoliczności?
 • Jak wyglądają procedury podczas pandemii związane z pełnomocnictwem?
 • Dlaczego nie każdy może skorzystać z pełnomocnictwa przy odbieraniu dowodów osobistych?
 • Jak pracownicy urzędów mają weryfikować osobę, która podaje się za opiekuna prawnego? Czy osoba, która podaje się za takiego opiekuna musi zostać sprawdzona oraz posiadać zaświadczenie?
 • Czy można poinformować o obecności opiekuna prawnego tylko ustnie?
 • Opiekunem prawnym osoby pełnoletniej ubezwłasnowolnionej jest matka. W przypadku śmierci opiekuna prawnego, zostaje nim drugi rodzic. Czy na dowodzie osobistym powinna zostać matka jako opiekun prawny, czy jest tylko ojciec?
 • Skąd możemy wiedzieć, że dana osoba jest ubezwłasnowolniona? Czy potrzebne są dokumenty potwierdzające? Jeśli tak, to jakie?

Udostępnianie danych do drzewa genealogicznego

 • Komu powinno się udostępniać dane do drzewa genealogicznego? Kto ma do tego uprawnienia?
 • Jakie pokrewieństwo musi być, żeby móc udostępniać te dane?
 • Czy można udostępniać dane do drzewa genealogicznego bezpłatnie, czy za pobraniem opłaty? Jeśli tak, to czy od ilości udostępnionych kserokopii?
 • Czy można wykonywać kopię dokumentów, zrobić skan zdjęcia z koperty dowodowej?
 • Czy należy wymagać od osoby, która się ubiega o pokrewieństwo, dokumentu potwierdzający zgodność tego pokrewieństwa?
 • Jakie dokumenty musi przedłożyć klient, żeby otrzymać dane np. z koperty dowodowej?
 • Jakie dokumenty z koperty dowodowej mogą zostać udostępnione?
 • Kiedy stosujemy udostępnianie dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?
 • Wymagana opłata przy udostępnianiu dokumentacji osób zmarłych na podstawie ustawy o dowodach osobistych, a kiedy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie