Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Kontrola firm odbierających odpady komunalne

personProwadzący:Piotrowska Monika

Praktyk, inspektor w Wydziale Edukacji i Gospodarki Odpadami w UM Sosnowiec. Posiada 10-letni staż pracy w obrębie tematyki związanej z gospodarką odpadami komunalnymi. Do zakresu jej obowiązku m.in. należą: nadzór nad firmą wykonawczą odbierającej odpady komunalne.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

Jak skutecznie skontrolować firmę odbierającą odpady komunalne po ostatnich zmianach przepisów? Jaką karę może ponieść gmina, jeśli nie prowadzi kontroli firmy odbierającej odpady? Prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Wzory pism:

 • Wykaz dokumentów wymaganych i tych nieobligatoryjnych
 • Przykładowy program kontroli
 • Protokół kompleksowej kontroli
 • Protokół z kontroli problemowej
 • Upoważnienie do przeprowadzania w imieniu Wójta/Burmistrza/Prezydenta kontroli spełniania przez przedsiębiorcę
 • Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli


1.Kontrola firm odbierających odpady komunalne, wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej:

 • Jakie sankcje grożą gminom za brak kontroli podmiotów odbierających odpady?
 • Jakie prawa posiada gmina/urzędnik do przeprowadzania kontroli?
 • Omówienie terminarza kontroli
 • W jaki sposób poinformować firmę o zamiarze kontroli? Przykład takiej informacji
 • Jaki jest zakres kontroli?
 • Procedura kontroli krok po kroku
 • Co sprawdzać podczas kontroli?
 • Na co kłaść szczególny nacisk podczas kontroli?
 • Czego można żądać/wymagać od firmy odbierającej odpady?
 • Jak sprawdzać stan techniczny pojazdów? Czy trzeba angażować osobę, która np. jest mechanikiem i zna się na takich rzeczach?
 • W jaki sposób przeprowadzić kontrolę elementów problemowych np. czy kanalizacja opadowa jest w miejscu postoju samochodów?
 • W jaki sposób kontrolować bazę postojową śmieciarek? Na co zwracać uwagę?
 • Jakich dokumentów można wymagać? Co powinny one zawierać?
 • Ile powinna trwać kontrola? Jeden dzień jest wystarczający?
 • Jak przeprowadzić kontrolę, żeby była skuteczna, ale nie czasochłonna?
 • Jak liczyć czas przebiegu kontroli?
 • Prawa i obowiązki firm odbierających odpady komunalne
 • Czy przedsiębiorca może odmówić przeprowadzenia kontroli bądź wpuszczenia urzędników na teren zakładu?
 • Czy można przeprowadzać kontrole finansowe firmy?
 • Czy można wymagać do wglądu faktury za odpady przekazane do dalszej utylizacji?
 • Jak kontrolować przekazywanie śmieci - jaka powinna być dokumentacja takiego przekazania
 • Jak potwierdzić, że kwoty i wagi śmieci są tożsame z tym, co przekazała gmina?
 • Jak weryfikować dane techniczne samochodów? Gdzie szukać takich danych jak np. normy spalania?
 • Jak prowadzić protokół kontroli?
 • Jakie zapisy warto zamieścić w protokole?
 • Jaką dokumentację potwierdzającą nieprawidłowości należy dołączyć do protokołu? Mogą to być np. zdjęcia lub nagrania video?
 • Jak przekazywać protokół?
 • Kiedy i kto podpisuje protokół?
 • Kto otrzymuje protokół?
 • Jak przeprowadzać kontrolę firmy w czasie pandemii?
 • Jakiego zakresu dokumentów można wymagać podczas kontroli zdalnej?
 • Czy wymagana jest zgoda firmy na kontrolę zdalną? Jak wygląda taka procedura?
 • Praktyczne wykorzystanie zapisów ustawy w przypadku kontroli zdalnej
 • Czy należy kontrolować wszystkie firmy wpisane do RDR, czy tylko tą firmę, z którą jest podpisana umowa?
 • Jak należy przeprowadzić kontrolę wszystkich firm wpisanych do RDR?

2.Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne, z którą gmina podpisała umowę

 • Jakie zapisy należy umieścić w umowie, by w przyszłości mieć jak najmniej problemów z kontrolą (bieżącą i całościową)?
 • Jakie zapisy odnośnie kontroli powinny się znaleźć w przetargu? Czy w ogóle jest konieczność umieszczania takich zapisów?
 • Czy istnieją sposoby na bieżącą kontrolę firm „w terenie”? Procedura i metody przeprowadzenia takiej kontroli
 • Sposoby kontroli w terenie – jak zapisać to w umowie, żeby firmy były zobowiązane do przekazywania raportów?
 • Jak w małych gminach, gdzie nie ma dodatkowych środków i osób, które mogłyby przeprowadzać kontrole w terenie, kontrolować firmę na bieżąco?
 • Jak kontrolować ilości odpadów w przypadku, gdy istnieje ryzyko, że firma wywożąca odpady zawyża ich wagę?
 • W jaki sposób gmina może bronić się przed nadużyciami? Formy obrony, np. system kodów kreskowych
 • Jak wprowadzić system kodów kreskowych?
 • Obowiązki firmy – jakie dokumenty mają wysyłać i jak często (bieżąca forma kontroli).
 • Co zrobić w przypadku, gdy godziny z zapisu GPS nie pokrywają się z danymi wpisanymi na raporcie?
 • Jak odczytywać i kontrolować poprawność zapisu GPS?
 • Kiedy można nakładać kary?
 • Jak nakładać kary?
 • Jakie przyczyny braku odbioru odpadów uznać za błąd firmy a jakie mieszkańca?
 • W jaki sposób dokumentować odbiór nieczystości tak, żeby nie było wątpliwości, ile śmieci jest wywożonych?
 • Jak ważyć śmieciarki przed i po załadunku w momencie, gdy w gminie nie ma specjalnej wagi?
 • Co zrobić, by kontrola gminy przeprowadzana przez WIOŚ wypadła pozytywnie?

3. Weryfikowanie informacji przekazywanych przez firmy odbierające odpady

 • Jak sprawdzić, czy przedsiębiorca rzetelnie sporządził sprawozdanie?
 • Jak egzekwować przekazanie sprawozdań przez firmy odpadowe?
 • Sprawozdania: jakie błędy popełniają przedsiębiorcy przy ich sporządzaniu; na co zwrócić uwagę podczas czytania; jakie informacje tam zawarte powinny wzbudzić czujność?
 • Jak obliczyć karę dla przedsiębiorcy za nieosiągnięcie poziomów recyklingu?
 • Czy firmy działające na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego i odbierające odpady komunalne na podstawie indywidualnych umów z przedsiębiorcami powinny przekazywać dwa sprawozdania z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, czy też przekazują jedno sprawozdanie łączne?
 • Przekazywanie przez firmy odbierające odpady informacji o osobach, które oddają odpady niezgodnie z deklaracją (oddają zmieszane a powinny segregować)
 • Czy gmina powinna robić ewidencję kart przekazania odpadów, czy jest wtedy ich właścicielem?
 • Gdzie w BDO można znaleźć informacje o firmie i o karcie przekazywania odpadów?
 • Jak zweryfikować informacje zawarte w karcie przekazania odpadów?
 • Jak wygląda weryfikacja sprawozdań przedsiębiorstw odbierających odpady? Na jakiej podstawie gminy mogą weryfikować dane?
 • Gmina miała wielu nierzetelnych odbiorców odpadów i sprawozdania, jakie te firmy im przekazały, były bardzo źle wypełnione. Jak egzekwować właściwie sporządzone sprawozdania (egzekucja informacji)?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie