Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Karta Dużej Rodziny

personProwadzący:Magdalena Bochniarz-Gałka

Pracownik Urzędu Miasta jednego z miast wojewódzkich, który wydał jedną z pierwszych Kart Dużej Rodziny w Polsce. Prelegent zajmował się studium merytorycznym oraz studium wykonalności we wprowadzeniu jednej z pierwszych miejskich Kart Dużej Rodziny w Polsce.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Jakie są konsekwencje błędnego wyniku rozpatrzenia wniosku?
 • Dzieci martwo urodzone - czy wchodzą w poczet dużej rodziny?
 • Dokładne omówienie funkcji systemu SI KDR- jak wprowadzać nowe wnioski?
 • Luki i defekty systemu SI KDR - przykłady rozwiązań krok po kroku.
 • Kto składa oświadczenie, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, w stosunku do co najmniej trojga dzieci?
 • Karta Dużej Rodziny a rodziny zastępcze i adopcyjne. Czy od takich rodzin należy pobierać jakieś dodatkowe dokumenty?
 • Czy należy wpisywać we wniosek zmarłych członków rodziny? Jeśli tak, to w jakim przypadku?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ

Nagranie z dnia: 27 lipca 2020 r.


Szczegółowy program:

 • Rozpatrywanie wniosku - ile możemy zrobić w zakresie posiadanych kompetencji?
 • Dane osobowe - jak je sprawdzić i potwierdzić zgodność?
 • Jakie są konsekwencje błędnego wyniku rozpatrzenia wniosku?
 • Jak radzić sobie bez pomocy specjalistów obsługujących system SI KDR - następstwa marcowego komunikatu MRPiPS.
 • Luki i defekty systemu SI KDR - przykłady rozwiązań krok po kroku.
 • Wnioski obsłużone - czy ta zakładka ma jakieś znaczenie?
 • Aplikacja MKDR - co zrobić gdy petent ma problemy z zalogowaniem się lub nie widzi kart? Jak odzyskać hasło, gdzie szukać pomocy?
 • Składanie wniosku przez osobę niebędącą członkiem rodziny. Czy ta forma jest dopuszczalna?
 • PESEL istotą weryfikacji członka rodziny. Co zrobić gdy go nie nadano?
 • Ilu letnie dziecko może mieć kartę na swoim telefonie? Czy przysługuje karta elektroniczna kilkudniowemu/kilkumiesięcznemu dziecku?
 • Kiedy następuje zwolnienie z opłaty za duplikat i dodatkową formę karty?
 • Czy należy wpisywać we wniosek zmarłych członków rodziny? Jeśli tak, to w jakim przypadku?
 • Dzieci martwo urodzone - czy wchodzą w poczet dużej rodziny?
 • RODO a weryfikacja danych osobowych i gromadzenie kopii przedłożonych dokumentów.
 • Osoby uprawnione do weryfikacji danych osobowych. Procedury pozwalające na zweryfikowanie danych osobowych.
 • Utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny. Spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty.
 • Ustalanie uprawnień: dzieci uczące się i dzieci w pieczy zastępczej, dzieci z „rodzin patchworkowych”, rodzice ograniczeni i pozbawieni władzy rodzicielskiej, opiekunowie prawni i osoby niepełnosprawne.

Zmiany w procedurze Karty Dużej Rodziny od 01.01.2019

 • Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2019 roku. O czym powinien pamiętać urzędnik obsługujący program – perspektywa praktyka.
 • Co urzędnik powinien wiedzieć o zaistniałych zmianach?
 • Dobre praktyki w pracy z procedurą Karty Dużej Rodziny. W jaki sposób przyjmować wnioski i wydawać karty efektywnie.
 • Nowe przepisy, płatności w Karcie Dużej Rodziny – szczegółowe wyjaśnienie.
 • Czy według nowych zasad o Kartę Dużej Rodziny mogą starać się jedynie rodzice, którzy posiadali 3 dzieci (bądź więcej), czy również dzieci?

Karta Dużej Rodziny a zmiana w ochronie danych osobowych. Co powinien wiedzieć urzędnik?

 • Obowiązek gromadzenia danych. Brak jasnych przepisów co do gromadzenia danych w procedurze Karty Dużej Rodziny po wejściu RODO. Czy urzędnik ma obowiązek przechowywania dowodów osobistych, kopie aktów urodzenia w procedurze?
 • Archiwizacja danych osobowych w formie papierowej. Jak długo należy przechowywać dane?
 • W jaki sposób należy zachować ostrożność w przetwarzaniu danych osobowych w wersji papierowej? Czy należy wprowadzić jakieś dodatkowe zabezpieczenia?
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procedurze KDR. Czy należy klientowi przedstawić taką zgodę, informującą w jakim celu dane będą przetwarzane i kto będzie ich administratorem?

Program do obsługi procedury KDR – kwestie nieoczywiste wyjaśnione przez praktyka

 • Obsługa programu z ministerstwa. Omówienie najczęściej występujących kwestii spornych.
 • Elektroniczny wniosek kompletowanie załączników, prawidłowe formaty. Na co warto zwrócić uwagę?
 • Wprowadzanie rodziny do programu. PRZYKŁAD: w rodzinie rodzi się dodatkowe dziecko; w czasie wprowadzania dziecko się dodaje, jednak rodzina powiela się w systemie. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Rodzina patchworkowa – w jaki sposób wpisywać w program? Gdzie można poszukiwać danych, skoro ludzie należący do tych rodzin najczęściej są rozwiedzeni?
 • Co zrobić, gdy według ustawy danej osobie należy się karta za darmo, jednak system traktuje ją jako duplikat i nalicza dodatkowe kwoty? W konsekwencji urzędnikowi wychodzi nieścisłość w sprawozdaniu – czy można ją jakoś poprawić?

Kwestie sporne w procedurze

 • Karta Dużej Rodziny a rodziny adopcyjne. Czy od takich rodzin należy pobierać jakieś dodatkowe dokumenty?Rodziny zastępcze – czym powinien kierować się urzędnik, jeżeli chce rozpocząć procedurę wydania Karty Dużej Rodziny?
 • PRZYKŁAD: rodzina pełniąca pieczę zastępczą na 7 dzieci zgłasza się z wnioskiem o Kartę Dużej Rodziny. Pani składająca wniosek informuje, że część dzieci jest przeznaczona do adopcji, jednak nie ma jeszcze dokładnych informacji, które dzieci i ile z nich zostanie adoptowane, nie wie też, jak długo będzie trwała procedura. Czy pracownik ma prawo wydać Kartę, skoro rodzina spełnia wymogi?
 • Elektroniczna Karta Dużej Rodziny - w jaki sposób pouczyć klienta, jak z niej korzystać. Dobre praktyki w pracy z KDR.
 • W jaki sposób weryfikować, że dana osoba nie ma odebranych praw rodzicielskich, które uniemożliwiają jej zostanie beneficjentem Karty Dużej Rodziny?
 • Jak wygląda procedura wydawania Karty Dużej Rodziny dla cudzoziemców? Kiedy możemy wydać taką Kartę, a kiedy nie powinniśmy? Szczegółowe omówienie procedur.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych. Kiedy w procedurze urzędnik jest zmuszony do wydania decyzji administracyjnej?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy ktoś zgłosił się w danej gminie do procedury KDR, potem wyprowadził się z danego miasta i jej nie odebrał; czy możemy wydać drugą Kartę w nowym miejscu zamieszkania klienta? Jeżeli tak, to czy należy poinformować tę wcześniejszą gminę? Jeśli nie, to co powinniśmy zrobić, aby w obiegu nie było 2 takich samych kart?
 • Rodziny patchworkowe a Karta Dużej Rodziny. Co zrobić w sytuacji, gdy dziecko wychowywane jest przez rodzica, który posiada inny adres zamieszkania. Jeśli rodzic poda inny adres niż adres matki dziecka (po to, żeby otrzymać Kartę Dużej Rodziny) system nie pozwoli na wystawienie karty. Czy istnieje jakaś możliwość, żeby i tak wystawić Kartę? PRZYKŁAD: dana rodzina składa wniosek w dwóch gminach – w jednej, gdzie mieszka jej część i w drugiej (rodzina patchworkowa) Która gmina powinna zająć się wydaniem Karty Dużej Rodziny? W jaki sposób powinien wyglądać obieg dokumentów w takim przypadku?
 • Problem z korzystaniem z Kart na stacji sieci Orlen. Często zdarza się tak, że petenci informowani są, że karta jest nieaktywna, karta nie jest jednak ani czipowana ani nie posiada paska magnetycznego, więc nie ma jak być aktywna. Co zrobić w takiej sytuacji, gdy petent wraca do urzędu twierdząc, że ma złą kartę? Jak można mu pomóc?
 • Problemy z partnerami Karty Dużej Rodziny. Co zrobić w przypadku, gdy klienci nagminnie zgłaszają nam problem, w którym to posiadają Kartę Dużej Rodziny w wersji elektronicznej i „plastikowej”. W czasie zakupów oficjalni partnerzy karty nie honorują elektronicznej wersji karty. Czy jeśli urzędnikowi klienci zgłaszają takie problemy ma on w obowiązku podjąć jakieś działanie względem partnera karty?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy zmieniają się dane osobowe w procedurze Karty Dużej Rodziny. Załóżmy, że przychodzi do nas klientka, która rozstała się z mężem. Sąd przyznał jej opiekę nad dzieckiem, kobieta zmienia nazwisko. Czy należałoby zawiesić anulować kartę dużej rodziny? Czy może należy wystawić kartę na nowe nazwisko zostawiając tamtą w systemie?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie