Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Dodatki mieszkaniowe

personProwadzący:Iwona Kuśmierz-Ul

Doświadczony pracownik OPS w Rybniku. Zajmuje się dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi. Wykładowca w placówkach oświatowych dla dorosłych przedmiotów prawnych, egzaminator zawodowy w zawodzie technik administracji w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Czy wnioskodawca może ubiegać się tylko raz o dodatek z mocą wsteczną?Jak to zrobić poprawnie?
 • Kto może otrzymać dopłatę do dodatku mieszkaniowego? Nowy wzór wniosku i deklaracji
 • Jak obliczyć dochód do dodatku mieszkaniowego? Nowy sposób ustalania dochodu. Jakie dokumenty należy przyjąć aby potwierdzić dochód?
 • Jaki tytuł prawny do lokalu uprawnia do składania wniosku o dodatek mieszkaniowy i energetyczny?
 • Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny? Które zapisy ustawy i wyroki sądów stosować?
 • Czy należy się dodatkowy metraż osobie niepełnosprawnej w przypadku, kiedy prowadzi gospodarstwo jednoosobowe?
 • Czy zarządca ma prawo do wypisania wniosku, jeśli osoba ma zadłużenie?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Data nagrania:01.03.2021

Wzory pism, jakie Państwo otrzymają:

 1. Wzór decyzji przyznającej prawo do dodatku mieszkaniowego
 2. Wzór decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – rażąca dysproporcja
 3. Wzór zawiadomienia strony o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego – dot. wstrzymania dodatku z uwagi na powstałe zaległości
 4. Wzór decyzji o wstrzymaniu dodatku mieszkaniowego z uwagi na nieopłacenia na bieżąco opłat czynszowych
 5. Wzór decyzji o umorzeniu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego
 6. Wzór decyzji o przyznaniu , odmowie dodatku energetycznego


Szczegółowy program szkolenia:

1. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

 • Czy podjęcie dodatkowej pracy/wzrost dochodu przez wnioskodawcę, ma wpływ na wysokość jego dodatku mieszkaniowego? Jeśli tak, to kiedy?
 • Czy dodatek mieszkaniowy należy się tylko wnioskodawcy, czy całej jego rodzinie? Czy jest taki zapis w ustawie, który o tym mówi?
 • Na podstawie jakiego aktu prawnego można utrzymać dodatek mieszkaniowy dla rodziny wnioskodawcy, który nagle umiera? Co się dzieje z decyzją o dodatku jeśli wnioskodawca umiera?
 • Czy dodatek należy się tylko zameldowanym osobom wnioskującym?
 • Czy wnioskodawcy, któremu skończyła się umowa na mieszkanie socjalne i czeka na komisję w celu przedłużenia umowy należy się dodatek przez ten miesiąc? Czy w sytuacji, kiedy tytuł prawny mu się skończył dodatek mieszkaniowy zostaje zawieszony? Czy dodatek będzie kontynuowany, czy jest konieczność złożenia nowego wniosku?
 • Czy osobie, która jest w zakładzie karnym i jest właścicielem lokalu, należy się dodatek mieszkaniowy?
 • Co w sytuacji, kiedy jedna z właścicieli lokalu umiera? Czy współwłaścicielowi należy się dodatek mieszkaniowy w kwocie odpowiadającej powierzchni całego lokalu, czy należy dzielić powierzchnię użytkową?
 • Czy możemy przyznać dodatek w przypadku, kiedy w sądzie odbywa się sprawa dziedziczenia lokalu? Czy dodatek mieszkaniowy powinien być wstrzymany do czasu zakończenia sprawy w sądzie? Komu należy się dodatek mieszkaniowy, kiedy jest dwóch właścicieli?
 • Czy dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym, z tytułem prawnym do lokalu?
 • Jak wyliczyć dodatek mieszkaniowy w sytuacji, w której matka i dwóch synów mieszkają w jednym lokalu, jeden z nich jest właścicielem, a drugi wynajmuje tylko jeden pokój? Kto może składać wniosek o dodatek mieszkaniowy?
 • Czy należy się dodatek osobie, która jest bez dochodu, ale podczas postępowania w ZUSie? Czy musimy czekać na decyzję ZUSu z postępowania?
 • Czy emeryci i renciści mogą starać się o dodatek mieszkaniowy? Jak im pomóc, aby dodatek otrzymali, kiedy próg dochodu przekracza w sposób minimalny?
 • Czy urzędnik powinien wysłać zawiadomienie o wszczęciu przygotowania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego?

2. Czy wnioskodawca musi mieć tytuł prawny do lokalu?

 • Jakie są tytuły prawne do lokalu? Czy służebność osobista, użytkowanie lokalu i darowizna dają nam prawo do dodatku mieszkaniowego?
 • Czym różni się lokal socjalny od najmu lokalu socjalnego?
 • Jak obliczać dodatek mieszkaniowy do mieszkań wynajmowanych?
 • Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, kiedy tytuł prawny wygasa? Czy zgłaszać informację o przerwaniu wypłacania dodatku mieszkaniowego do kolegium? Czy świadczenie powinno być zawieszone? Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca dostarczył kontynuację umowę najmu nieruchomości z miesięcznym opóźnieniem?
 • Czy powinniśmy rozpatrywać wniosek w sytuacji, kiedy umowa najmu jest zawarta z żoną, a wniosek o dodatek składa mąż? Art.2 ustawy
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego? Czy dochód małżonka, który prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe powinniśmy wliczać w całości, w części, czy wcale? Różne interpretacje
 • Czy należy się dodatek przy umowie użyczenia? Czy przy takiej umowie, kiedy rachunki nie są na wnioskodawcę należy się dodatek energetyczny?
 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy osobom, które mają tytuł prawny inny niż spółdzielcze prawo albo najemcy?
 • Umowa dożywotniego użytkowania, użyczenia, darowizna – jak je traktować, kto faktycznie ponosi koszty za czynsz i wydatki?
 • Czy umowa służebność jest tytułem prawnym? Kto ma prawo do dodatku mieszkaniowego - nowy właściciel, czy osoba mieszkająca dożywotnio?
 • Czy można się ubiegać o dodatek mieszkaniowy na podstawie umowy najmu okazjonalnego?
 • Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy, jeśli lokal zabezpieczony jest wyrokiem sądowym?
 • Czy możemy przyznać dodatek jeśli jest tylko skierowanie na lokal?
 • Czy zarządca musi potwierdzać wniosek o dodatek mieszkaniowy, kiedy mieszkanie jest wykupione z TBS i umowa jest podpisana z właścicielem?
 • Jak należy rozumieć najem socjalny lokalu? Czy to tylko dotyczy sytuacji, w której mamy wyrok eksmisji z uprawnieniem do lokalu socjalnego?
 • Jak traktować użyczenie lokalu i najemcą który mieszka a nie ma przedłużonej umowy? (umowa będzie po 2 miesiącach)
 • W jaki sposób dokumentują wydatki osoby z wynajmu okazjonalnego? Czy potwierdzają wnioski u Zarządcy i dostarczają umowy podnajmu czy porównujemy wydatki do wydatków w lokalach gminnych? Czy niezbędny jest wywiad w takim przypadku?
 • Co z przyznaniem dodatku mieszkaniowego w prywatnym mieszaniu , czy wniosek musi być potwierdzony przez właściciela mieszkania i jakie wydatki powinny być udokumentowane?
 • Komu przyznajemy dodatek w sytuacji wynajęcia mieszkania od prywatnej osoby? Przekazujemy właścicielowi mieszania czy zarządcy - wspólnocie/spółdzielni?
 • Co należy zrobić w sytuacji, w której wnioskodawca nie dostarcza kolejnej umowy najmu? Co z osobą, która dopiero rozpoczyna wynajm i ma umowę o energię ale jeszcze nie otrzymała faktury?

3. Czy zarządca ma prawo do wypisania wniosku, jeśli osoba ma zadłużenie?

 • Czy we wniosku powinna się znajdować pozycja dotycząca tego, czy jest zadłużenie?
 • Czy brakiem formalnym jest niepotwierdzony wniosek w przypadku podnajmu mieszkania własnościowego?
 • Czy należy zweryfikować to czy zaległości powstały w okresie pobierania dodatku mieszkaniowego?
 • Jeżeli zarządcą jest Urząd Gminy to osoba upoważniona z Urzędu powinna podpisać wniosek w roli zarządcy?
 • Co z wynajmującym okazjonalnie na wolnym rynku? Czy powinien potwierdzać wniosek u zarządcy? Jakie wydatki są zaliczane do wyliczenia dodatku?
 • Zarządca potwierdza wydatki ponoszone przez wnioskodawcę w miesiącu czerwcu i w wydatkach nie ma opłaty ponoszonej za śmieci. Zarządca potwierdza, że opłata za śmieci została opłacona w miesiącu marcu do końca roku. Czy w miesiącu czerwcu powinna zostać wliczona opłata za śmieci?
 • Czy w przypadku najmu wniosek musi potwierdzić zarządca tak jak to jest w wspólnocie?
 • A co w momencie kiedy wystąpienia nadpłaty lub zaliczki na poczet wspólnoty?
 • N jakiej podstawie poprosić zarządcę o zwrot dodatku, po opuszczeniu lokalu przez wnioskodawcę?
 • Co zrobić w sytuacji, w której wnioskodawca umiera a dodatek przelewany jest nadal do zarządcy? Czy uchylamy decyzje gdy w mieszkaniu zamieszkują dzieci zmarłej wnioskodawczyni?

4. Czy należy się dodatkowy metraż dla osoby niepełnosprawnej w przypadku, kiedy prowadzi gospodarstwo jednoosobowe i kiedy mieszka z kimś?

 • Dlaczego odmawia się podwyższenia powierzchni normatywnej dla osoby niepełnosprawnej lub takiej, która porusza się na wózku inwalidzkim w gospodarstwie jednoosobowym?
 • Orzeczenie o niepełnosprawności na 2 lub 3 miesiące i nie wiadomo, czy będzie przedłużone na kolejne miesiące – czy w tej sytuacji można przyznać dodatek mieszkaniowy na okres krótszy niż sześć miesięcy, czy na dokładnie miesięcy i czy można w ogóle przyznać w sytuacji orzeczenia o niepełnosprawności na okres trzech miesięcy?
 • Na jakiej podstawie doliczamy dodatek mieszkaniowy osobie niepełnosprawnej? Jakie decyzje i wyroki bierzemy pod uwagę? Czy taki zapis powinien znajdować się w orzeczeniu o niepełnosprawności? Czy każdej osobie niepełnosprawnej należy się oddzielny pokój? Czy należy jej się dodatkowy metraż? Jak przelicza się dodatek do powierzchni normatywnej?

5. Jakie świadczenia zaliczamy do dochodów?

 • Czy brać pod uwagę zwrot podatku dochodowego za poprzedni rok przy wyliczeniu dochodu?
 • Jak wyliczyć dodatek, jeśli jednokrotnie zostanie naliczony zwrot podatku za kilka miesięcy w ciągu ostatnich trzech miesięcy?
 • Czy wliczamy w dochód postojowe oraz pożyczkę bezzwrotną?
 • Jak w tej chwili liczyć dochód z działalności gospodarczej?
 • Czy składki zdrowotne są dochodem?
 • Czy wliczamy w dochód pożyczkę bezzwrotną 5000 zł z PUP?
 • Czy spadek dochodów o 25% dochodów dotyczy też prac dorywczych?
 • Czy zgłaszamy do Urzędu Skarbowego oświadczenie klienta o pracy dorywczej? W jakiej formie?
 • Jak wyegzekwować dochód za na pracę nielegalną?
 • Jak interpretować dochody z pracy dorywczej?
 • Czy wystarczy na oświadczeniu wpisać że osoba nie płaci alimentów (sprawa jest u komornika) i nie wliczam ich do dochodu? Co w przypadku, kiedy alimenty nie zostaną uregulowane? Jak liczymy alimenty dobrowolne?
 • Jak postąpić w przypadku dochodu minusowego w przypadku działalności gospodarczej? Koszty przekraczają przychód
 • Czy wliczam do dochodu wsparcie od państwa z tarczy antykryzysowej?
 • Czy wliczamy całą kwotę zwrotu podatku z rozliczenia pit?
 • Czy kwotę trzynastej emerytury możemy wziąć na oświadczenie? Czy wliczamy trzynastą emeryturę?
 • Czyli zwrot podatku przez ZUS dla emerytów i rencistów ujętej w marcowej decyzji o waloryzacji renty /emerytury wliczamy w dochód?
 • Czy liczyć do dochodu wsparcie do prowadzonej działalności gospodarczej - pożyczka 5 tyś?
 • Czy wliczamy świadczenie uzupełniające dla emerytów?
 • Co zrobić w sytuacji, w której nie wliczono 13 emerytury a decyzja została już wydana. Należy wydać nową decyzję?
 • Czy wliczamy do dochodu zasiłek pielęgnacyjny?
 • Czy wynagrodzenie za praktykę szkolną liczyć kwotę brutto czy netto?
 • Dochód z wynajmowanego innego mieszkania przez wnioskodawcę też wliczamy do dochodu?
 • Jak prawidłowo wyliczyć dochód osoby osadzonej? Jeżeli osoba jest osadzona i nie mieszka to wliczmy ją do gospodarstwa domowego? Jeżeli osoba jest osadzona i przebywa w zakładzie karnym, a widnieje na powiadomieniu to można odjąć za śmieci za ta osobę i napisać oświadczenie ze w lokalu mieszka mniej osób?
 • Czy do dochodu emerytowi wliczamy dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny?
 • Czy stypendium studenckie wliczamy do dochodu?
 • Czy do dochodu we wniosku o dodatek mieszkaniowy wliczamy dochód z delegacji służbowych, które otrzymują kierowcy?
 • Czy wliczamy w dochód środki z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
 • Czy bierzemy pod uwagę dochody syna, który pracuje ale nie dokłada się do kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania?
 • Czy studenta studiów dziennych mieszkającego w akademiku liczymy do członków gospodarstwa jeśli jest na utrzymaniu rodziców?
 • Jak stwierdzić obniżenie dochodu jeśli osoba utrzymuje się tylko z pracy dorywczej? Czy wystarczą tylko jej oświadczenia?
 • Czy do dochodu zaliczamy „świadczenie za życiem”?
 • Czy „13 emerytura” wlicza się do dochodu?
 • Czy „300 plus” wlicza się do dochodu?
 • Czy zwrot podatku jest dochodem? Czy zwrot podatku dokonywany tylko do wysokości składek jest dochodem?
 • Czy należy odliczać składki ZUS i koszty uzyskania przychodu od dochodu z praktyki szkolnej?
 • Czy powinniśmy brać pod uwagę kwestię wyrównania świadczeń z ZUS przy ustalaniu dochodu?
 • Czy zasiłki celowe i okresowe wliczamy do dochodu?
 • Jak liczyć dochód z gospodarstwa rolnego jeśli jest on własnością obojga małżonków ale nie mieszkają wspólnie, jednocześnie nie ma ani separacji ani rozwodu? Czy powinniśmy dzielić gospodarstwo czy nie?
 • Jak liczyć dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych? Jakie dokumenty są potrzebne przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą?
 • Czy właścicielowi mieszkania do wydatków przyjmuje się fundusz remontowy, wpłacany do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy składkę zdrowotną płaconą przez urząd pracy za osobę bezrobotną uwzględnia się do dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy?

6. Co wliczamy w dochód: zasiłek pielęgnacyjny czy dodatek pielęgnacyjny?

 • Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny w świetle uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny? Które zapisy ustawy stosować?
 • Dodatek pielęgnacyjny jest wliczany, a zasiłek nie – czy jest to prawidłowe w stosunku do osób starszych?
 • Kwestia wliczenia do dochodu dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS. Z jakiego przepisu wynikają różnice w interpretacji uznania świadczenia za dochód?

7. Jakie opłaty można brać pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?

 • Czy opłaty za loggie powinny być doliczane? Czy stanowią one powierzchnię użytkową? Czy wydatki trzeba przeliczyć na powierzchnię, która wyjdzie za mieszkanie czy razem z loggią?
 • Czy wliczać niedopłaty z rozliczenia za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie?
 • Co robimy w sytuacji, kiedy wnioskodawca wprowadza się do nowego mieszkania, płaci czynsz, ale nie ma jeszcze rachunków? Jak postępujemy w sytuacji, kiedy petent dostaje rachunki na przełomie, część rachunków pochodzi ze zużycia starego najemcy, a część z nowego? Czy przedstawiane rachunki muszą być tylko na podstawie zużycia wnioskodawcy?
 • Jakie są wydatki wnioskodawcy o dodatek mieszkaniowy, który mieszka w domu jednorodzinnym lub należy do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Czy obliczamy dodatek mieszkaniowy na podstawie rachunków wystawionych, czy tylko rachunków zapłaconych?
 • Jak przeliczamy czynsz w przypadku wynajmu lokalu? Jak obliczać wydatki za media, w stosunku do czynszu regulowanego?

8. Jak przeprowadzić procedurę przyznania dodatku mieszkaniowego, aby była zgodna z RODO?

 • Jakie zmiany wprowadza ustawa o najmie z 21 kwietnia 2019 roku?
 • Czym różni się lokal socjalny od najmu socjalnego lokalu? Czy to oznacza że pojawią się nowe umowy najmu i jak je rozpatrywać?
 • Jakie zmiany do kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziło RODO?
 • Czy tylko wnioskodawca podpisuje klauzulę RODO? Czy jest potrzeba podpisania dwukrotnie klauzuli przy wniosku zarówno energetycznym i mieszkaniowym skoro wnioskodawca jest ten sam?
 • Czy jest konieczność podpisywania klauzuli RODO i kiedy? Czy tylko przy składaniu wniosku? Czy dodatkowo podpisujemy klauzulę podczas wywiadu środowiskowego?
 • Jak dostosować procedurę RODO, aby danych szczegółowych, często wrażliwych, nie ujawnić w decyzji?

9. Czy wywiad środowiskowy jest obligatoryjny? Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy kiedy nie ma wywiadu środowiskowego?

 • Czy wywiad przeprowadzamy tylko w nowym środowisku?
 • Jakie są metody informowania o wywiadzie?
 • Ile razy należy próbować przeprowadzić wywiad środowiskowy, kiedy wnioskodawca nie otwiera drzwi? Czy wystarczy jednorazowe poinformowanie o wywiadzie?
 • Czy wywiady na potrzeby dodatku mieszkaniowego przeprowadza pracownik socjalny?
 • Jaka jest procedura przeprowadzenia wywiadu w obecnej sytuacji?
 • Jaka jest podstawa prawna do zlecenia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy pracownik socjalny musi umawiać się telefoniczne na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego?
 • Czy wszystkie osoby pełnoletnie muszą być obecne na wywiadzie środowiskowym?
 • Czy brak wywiadu środowiskowego jest wystarczający, aby odrzucić wniosek o dodatek?
 • Czy na pracowniku spoczywa obowiązek informowania o wywiadzie środowiskowym? Czy wywiad środowiskowy jest obowiązkiem pracownika OPS lub UM?
 • Czy są pytania, na które petent może odmówić udzielenia odpowiedzi podczas wywiadu?
 • Co robić w sytuacji, gdy klient nie odbiera listów poleconych, zawiadamiających o planowanym wywiadzie środowiskowym?
 • W jakim zakresie wykorzystywać sformułowanie „rażące dysproporcje” w celu odmowy wniosku o dodatek? Co ono dokładnie oznacza i czego dotyczy?
 • Wniosek o dodatek można odrzucić z powodu „rażących dysproporcji”. Co to oznacza w praktyce? Co zaliczamy do rażących dysproporcji?
 • Czy potrzebne jest dodatkowe oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych podczas wywiadu środowiskowego, gdy podawane są ważne informacje dotyczące zarobków i zdrowia?
 • Jakie informacje z wywiadu trafiają do zarządcy? Czy wszystkie informacje z wywiadu środowiskowego trafiają do zarządcy?
 • Jaki sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego jest wystarczający? Czy można przeprowadzić wywiad telefonicznie? Dlaczego nie zawsze się go stosuje? Od czego to zależy?

10. Jak interpretować deklaracje o liczbie osób w gospodarstwie?

 • Czy powinniśmy sprawdzać, ile osób jest zgłoszonych do spółdzielni, a ile osób jest zgłoszonych w gospodarstwie domowym do dodatku mieszkaniowego?
 • Czy pracownik może i jakimi środkami ingerować w nieścisłość w podawaniu danych?
 • Jak potraktować oświadczenie klienta o dochodzie z działalności gospodarczej, które jest mało wiarygodne, a przecież podpisane z klauzulą odpowiedzialności karnej?
 • Jak egzekwować prawdziwość składanych informacji we wniosku?
 • Czy przyznać dodatek wnioskodawcom nie mieszkającym w lokalu? Jak potraktować wniosek o dodatek w sytuacji, kiedy jest duże zużycie wody na jedną osobę?
 • Jak traktować wnioskodawcę, który nie wykazał dochodu a ma zwrot kosztów ekologicznego ogrzewania z urzędu, z którego dostała środki? Czy kara za nie wykazanie zwrotu z urzędu powinna być jednokrotna, czy dwukrotna? Jak stosować ten zapis ustawy?
 • Jak zachować się w sytuacji kiedy klient tłumaczy się niewiedzą dotyczącą wykazania dochodu?
 • Jak mamy brać pod uwagę kwestię gospodarstwa domowego w przypadku rodziny, która mieszka pod jednym dachem, ale z deklaracji wynika, że prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe?
 • Jak interpretować rozbieżności w deklaracjach do opieki społecznej i we wniosku o dodatek mieszkaniowy?
 • Jak wyliczać dodatek mieszkaniowy i czynsz, jeśli w deklaracji są dwie osoby a mieszkają cztery?
 • Czy liczba osób na wniosku i w deklaracji musi się zgadzać z liczbą osób wykazana w informacji od zarządcy? Co zrobić, jeśli lokal zamieszkuje większa liczba osób?
 • Czy liczymy osoby, które przebywają faktycznie w lokalu czy tylko liczbę osób z deklaracji?
 • Jak zweryfikować, sprawdzić czy wnioskodawca ma inne źródła dochodu np. z pracy dodatkowej?

11. Jaka jest procedura postępowania z windykacją środków nienależnie pobranych świadczeń?

 • Jak ściągać należności, kiedy osoba wnioskująca o dodatek umiera?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości?
 • Co oznacza dla pracownika, a co dla wnioskodawcy podpisana przy składaniu wniosku o dodatek mieszkaniowy odpowiedzialność karna? Czy są jakieś konsekwencje dla wnioskodawcy przy wykazaniu dysproporcji finansowej ? Jakie środki możemy zastosować, aby wyegzekwować rzetelne, prawdziwe informacje?
 • Kiedy następuje wstrzymanie dodatku z powodu zadłużeń? W jakiej sytuacji występuje zaległość? Czy zaległość jest wtedy gdy spłacił tylko część zaległego czynszu czy wtedy gdy nie ma żadnej wpłaty
 • Kiedy wstrzymywany jest dodatek? Czy dodatek mieszkaniowy wstrzymujemy, kiedy wnioskodawca nie zapłacił dwóch ostatnich rachunków, czy dwóch rachunków ogółem?

12. W jakim trybie zmienić decyzję o zmianie wysokości dodatku energetycznego?

 • Czy decyzja o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku energetycznego?
 • Czy wliczamy rachunki za ogrzewanie gazowe tak samo, jak za centralne ogrzewanie? Czy jest odprowadzany podatek od centralnego ogrzewania?
 • Jak ująć w treści decyzji zmianę kwoty w dodatku energetycznym, jeśli nie wiadomo, jaka ona dokładnie będzie od 1 kwietnia? Czy jest konieczność informowania o tym wnioskodawców? Czy możemy umieścić informację o zmianie kwoty dodatku energetycznego po wprowadzonych już zmianach?
 • W jakim trybie zmienić decyzję o zmianie wysokości dodatku energetycznego? Czy zmianę o wysokości dodatku możemy wprowadzić z urzędu, bez zgody strony? Czy wystarczy informacja o zmianie dodatku czy konieczny jest nowy wniosek o dodatek?
 • Czy dodatek energetyczny może być przelewany tylko na konto wnioskodawcy, czy również członków rodziny, która nie jest w tym gospodarstwie domowym, w przypadku kiedy wnioskodawca nie ma swojego rachunku?
 • W jaki sposób zatwierdzany jest druk wniosku o dodatek energetyczny według najnowszych zmian z maja 2019?
 • Czy dodatek energetyczny jest objęty windykacją? Jaka jest procedura w przypadku dodatku energetycznego?
 • Wstrzymujemy dodatek mieszkaniowy w przypadku niedopłaty. Co się wtedy dzieje z dodatkiem energetycznym?
 • Czy dodatek energetyczny należy się rodzinie, w której mąż jest właścicielem lokalu, a umowa z zakładem energetycznym stoi na żonę? Co zrobić żeby się należał?
 • Od kiedy wypłacamy dodatek energetyczny? Ustawa mówi od jakiego miesiąca wypłacać dodatek mieszkaniowy ale brak wzmianki od kiedy dodatek energetyczny.
 • Czy zmiana starych piecyków na nowe, ekologiczne, gazowe lub elektryczne może mieć wpływ na koszty ogrzewania i koszty energii elektrycznej?
 • Centralne ogrzewanie jest uznawane, jeśli piec znajduje się poza lokalem mieszkalnym. Jak traktować istnienia piecyka gazowego, który znajduje się w lokalu?
 • Czy możemy liczyć ryczałt w przypadku rodziny zamieszkującej domek jednorodzinny, w którym jest ogrzewanie centralne?
 • Czy właściwe jest wliczanie faktycznych wydatków za ogrzewanie, kiedy lokatorzy płacą zaliczkę za cały rok właścicielowi kamienicy? Czy wliczać zaliczki płacone właścicielowi? Jak to stosować do art. 6 ust. 4a „Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu opłat za gaz, energię elektryczną dostarczaną do lokalu na cele bytowe”.
 • Jak stosować przepisy w stosunku do wydatków kiedy w lokalu znajduje się piec dwufunkcyjny? W takich lokalach naliczać ryczałty?
 • W jaki sposób wyliczyć ryczałt w przypadku, gdy jest brak centralnego ogrzewania i brak centralnie ciepłej wody i nie ma rachunku, na podstawie którego musimy wyliczyć ryczałt( z powodu odłączonego prądu)? Czy w takiej sytuacji możemy wyliczyć ryczałt na podstawie rachunku sąsiada czy na podstawie średniej krajowej?
 • Jak obliczać kilowatogodziny przy wyliczaniu ryczałtu?
 • Czy umowa z energetykiem powinna być podpisana przez urząd lub jego przedstawiciela czy wystarczy potwierdzenie z zakładu energetycznego podpisania umowy z wnioskodawcą bez podpisu?
 • Czy można wypłacić ryczałt, jeśli nie ma faktury za energię? Jak go obliczyć?


 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie