Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Dowóz dzieci do szkół

personProwadzący:Hopa Małgorzata

Kieruje referatem oświaty w urzędzie gminy, który realizuje zadania z zakresu organu prowadzącego szkoły, a także prowadzi obsługę kadrowo - płacową podległych jednostek oświatowych. Z administracją oświaty związana od 2002 roku.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

Jakie są formy organizacji dowozu dzieci do szkół? Omówienie nowej formuły przetargów. Jakimi wytycznymi należy się kierować przy wyborze najlepszego przewoźnika? Jak rozwiązać problem rozliczenia z przewoźnikiem podczas pandemii?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Wzory pism:

 • Wzory dokumentów dot. zwrotu kosztów dojazdów (dla rodziców)
 • Wzór umowy z rodzicami na realizację dowozu we własnym zakresie
 • Wzór umowy z fundacją na dowóz dziecka z niepełnosprawnością
 • Arkusz rozliczeń kosztów dowozu własnego realizowanego przez rodziców
 • Wytyczne dla firmy przewozowej
 • Wzór uchwały z podstawą prawną

1. Jakie są formy organizacji dowozu dzieci do szkół?

 • Wyjaśnienie podstawy prawnej krok po kroku
 • Jakie są formy organizacji dowozu dzieci do szkół?
 • Od czego zależy forma dowozu dzieci do szkół?
 • W jaki sposób (i w jakim przypadku) można finansować dowóz?
 • Jakie warunki musi spełnić dziecko, żeby mogło skorzystać z dowozu?
 • Kiedy dowóz dzieci do szkoły to obowiązek gminy, a kiedy tylko dodatkowe zadanie?
 • Jak weryfikować wnioski rodziców o zwrot kosztów zakupu biletów?
 • Dofinansowanie biletów miesięcznych – jakie są zapisy, gdy chodzi o dzieci, które nie realizują nauki przedszkolnej
 • Jak można zorganizować transport środkami komunikacji publicznej ?
 • Co powinno znaleźć się w regulaminie dowozu dla gminy, która ma samodzielny dowóz?
 • Jakie dokumenty (związane z realizacją dowozu dzieci) powinna dostarczyć szkoła?
 • Czy dyrektor szkoły może podpisywać umowy w ramach realizacji dowozu?
 • W gminie jest jedno dziecko mieszkające 10 km od szkoły. Dojazd autobusu pod dom chłopca nie jest ekonomiczny. Jednostka samorządowa porozumiała się z rodzicami, którzy dowożą dziecko własnym samochodem, za co mają zwrot kosztów. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami?

2. Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami – wymagania, obowiązki, rozwiązania

 • Co należy do obowiązku i kompetencji jednostek samorządowych względem zapewnienia dowozu dzieciom z niepełnosprawnościami?
 • Jakie narzędzia mają jednostki samorządowe, by dać dzieciom z niepełnosprawnościami lepsze warunki dowozu?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w przepisach dotyczących dowozu dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Jakie są formy dowozu do szkół dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Które dzieci z niepełnosprawnościami mają prawo do dowozu organizowanego przez jednostkę samorządową?
 • Czy powinno się organizować osobno przetarg na dowóz dzieci z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych?
 • Jakie wymagania musi spełniać potencjalny przewoźnik realizujący dowozy dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Jakie są wymogi dotyczące pojazdów i warunków dowozu dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Czy rodzice mają wpływ na wymagania stawiane przewoźnikowi? Czy mają prawo do swoich sugestii względem np. wyposażenia pojazdu?
 • Jakie warunki powinien spełniać opiekun sprawujący pieczę nad dziećmi z niepełnosprawnościami?
 • Jaka jest forma zatrudnienia opiekuna dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Jak dobierać formę dowozu?
 • Jak postępować z dziećmi z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym?
 • W gminie jest tylko jedno dziecko z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 25. roku życia; rodzice nie mają możliwości dowozu we własnym zakresie. Jak gmina może to rozwiązać?
 • Gmina ma swojego busa do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami, ale mieści się w nim tylko siedmioro dzieci, a mają ośmioro chętnych do korzystania z gminnego przewozu. Rodzice nie mogą dowieść tego jednego dziecka we własnym zakresie, nie ma możliwości skorzystania z komunikacji publicznej. Jak można rozwiązać taką sytuację?

3. Realizacja dowozu dziecka z niepełnosprawnością przez rodziców

 • Jakie warunki musi spełnić rodzic, by mógł realizować samodzielnie dowóz dziecka z niepełnosprawnością?
 • Jak weryfikować wnioski rodziców?
 • W jaki sposób określić placówkę, do której ma być finansowany dowóz dziecka z niepełnosprawnością?
 • Czy to jest placówka, gdzie chcą dowozić dziecko z niepełnosprawnością rodzice, czy ta, która znajduje się najbliżej i spełnia wymogi?
 • Jakie przepisy można przytoczyć podczas rozmowy z rodzicem, który upiera się przy dowozie do placówki wskazanej przez niego?
 • Jak konstruować umowy z rodzicami o dowozie własnym dziecka z niepełnosprawnością?
 • Jak wyliczać odległości?
 • Jak rozliczać rodziców i na jakiej podstawie: podpisanej umowy czy tylko na podstawie wniosków?
 • Jak weryfikować kilometry podane w oświadczeniu?
 • Jakie są narzędzia do weryfikacji kilometrów wykazanych przez rodziców w oświadczeniu?
 • Jaką trasę brać pod uwagę przy wyliczaniu długości trasy (tylko droga szkoła – dom, czy może jednak dom – szkoła – praca – szkoła – dom)?
 • Jak pisać uchwały – omówienie wytycznych
 • Jak ustalać średnie ceny paliwa?
 • Na podstawie jakich danych i z jakiego okresu ustalać średnią cenę paliwa?
 • Skąd brać dane do ustalenia średniej ceny paliwa?
 • Jak ustalać średnią cenę paliwa, gdy nie ma stacji/ jest jedna/ jest klika?
 • Jak wyliczyć kwotę finansowania dowozu, gdy rodzice wożą dziecko na zmianę?
 • Jak wyliczyć kwotę finansowania dowozu, gdy osoba trzecia (np. dziadek bądź znajomy) dowozi dziecko na prośbę rodziców?
 • Czy w rozliczeniu uwzględnić dni wolne rodzica (rodzic ma dzień wolny, ale i tak musi zawieźć dziecko do ośrodka)?
 • Czy status bezrobotnego ma wpływ na wysokość zwrotu kosztów dowozu?
 • Czy pracownicy jednostki samorządowej mają możliwość zweryfikowania, czy rodzic faktycznie jest bezrobotny (RODO)?
 • Na podstawie czego można rozliczyć rodziców: rachunku za paliwo, druku własnego czy formularza ze szkoły?
 • Dokumenty mają być zatwierdzane na podstawie uchwały wójta, czy wystarczy druk roboczy

4. Rozwiązania kadrowe

 • Kto ma prawo zatrudnić kadrę potrzebną do obsługi przewozu (kierowców, opiekunów)?
 • Jak rozliczać czas pracy kierowców zatrudnionych przez gminę?
 • Na co trzeba zwrócić uwagę podczas zatrudniania kierowców (np. długość przerw)?
 • Jakie są możliwe formy opieki podczas dowozu?
 • W jakich przypadkach obecność opiekuna jest konieczna?
 • Czy rodzic może wysłać dziecko bez opiekuna na własną odpowiedzialność?
 • Jakie uprawnienia musi mieć osoba będąca opiekunem dzieci podczas realizacji dowozu?
 • Jak rozwiązać sytuację, kiedy pracownicy zajmujący się realizacją dowozu nie mają wystarczającej liczby godzin do pełnego etatu?
 • W gminie X rodzice wsadzają do autobusu wożącego dzieci do szkoły także maluchy w wieku 3 lat, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w budynku szkoły podstawowej. Czy taka sytuacja jest zgodna z prawem? Czy gmina ma jakieś zobowiązania wynikające z takiej sytuacji? Jakie kroki powinni podjąć pracownicy jednostki samorządowej? Czy mogą zabronić kierowcy zabieranie przedszkolaków? Czy można to rozwiązać za pomocą np. oświadczenia rodziców o przewozie dzieci na ich odpowiedzialność? Jak rozwiązać sprawę finansowania dowozu?
 • Kierowcy jeżdżą w godzinach porannych, potem mają przerwę, zaczynają znowu jeździć w godzinach 12:00 – 16:00. Kilka dni w tygodniu muszą rozwieść dzieci, które zostają na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Kierowcy są zatrudnieni na pełny etat, ale dużą trudnością jest wyliczenie godzin pracy – które godziny to nadgodziny, a które są liczone jako etat?
 • Nie ma osób chętnych do pracy jako opiekun dzieci w czasie przewozu, ponieważ jest za mało godzin. Czy są jakieś rozwiązania tej sytuacji?

5. Przetargi – wytyczne i wymogi stawiane przewoźnikowi

 • Omówienie nowej formuły przetargów
 • Jakie wymogi powinien spełniać środek transportu?
 • Jakie wymogi muszą się znaleźć w zapytaniu przetargowym?
 • Czy wymogi dotyczące środka transportu należy zawrzeć w przetargu?
 • Jak należy zorganizować przetarg – omówienie dokumentów
 • Kto może stawać do przetargu?
 • Jak weryfikować uprawnienia umożliwiające realizację dowozu dzieci do szkół?
 • Jakimi wytycznymi należy się kierować przy wyborze najlepszego przewoźnika?
 • Co zrobić w momencie, gdy istnieje podejrzenie zmowy przewoźników?
 • Na jaki okres zawierać umowę z przewoźnikiem?
 • W jaki sposób jednostka samorządowa może zabezpieczyć się przed nadużyciami ze strony przewoźnika/ kierowcy?

6. COVID-19 a warunki przewozów

 • Jak rozwiązać problem rozliczenia z przewoźnikiem podczas pandemii?
 • Jakie są specjalne wytyczne (ze względu na sytuację pandemiczną), które musi spełniać przewoźnik?
 • Jakie warunki musi spełniać pojazd podczas pandemii?
 • Na jaki okres zawierać umowy w czasie trwania pandemii?
 • Jakie formy zabezpieczenia interesów jednostki samorządowej można zastosować w umowie?
 • Przewoźnik chce zamknąć linię, bo przez zamknięcie szkół dowozi tylko kilkoro dzieci. Co gmina może zrobić w takiej sytuacji? Rozpisać kolejny przetarg czy może wykupić tylko przejazdy dla tych dzieci a trasę udostępnić mieszkańcom (przekształcić linię ze szkolnej na ogólną)?

7. Kontrole:

 • Procedura kontroli dowozu dzieci do szkół – omówienie krok po kroku.
 • Jakie możliwości kontroli realizacji dowozu mają pracownicy jednostek samorządowych?
 • Jak można skontrolować stan środków transportu?
 • Kontrola NIK-u: jak się przygotować?
 • Jakie są najczęstsze zarzuty w stronę jednostek samorządowych i jak je odeprzeć?
 • Na co zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy na realizację dowozu do szkół pod kątem kontroli NIK-u?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie