Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Inwentaryzacja w CUW

personProwadzący:Ewa Pręt

Od 1.07. 2000 r. dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku, a od 1.01.2016 r. dyrektor przekształconego Zespołu w Centrum Usług Wspólnych. Od 1999 r. pracownik do spraw oświaty w Urzędzie Miejskim w Drezdenku;

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Jakie są zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji?
 • Jak powinna wyglądać instrukcja obiegu dokumentów?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji?
 • Czy pracownik CUW musi jechać do szkoły czy przeprowadzają inwentaryzację dyrektorzy?
 • Jak przygotować pracowników uczestniczących w procesie inwentaryzacji?
 • Czy instytucja kultury rządzi się innymi prawami niż CUW?
 • Kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Nagranie z dnia: 26 października 2020 r.


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:
 • Instrukcja obiegu dokumentów

Szczegółowy program szkolenia:

Jakie są zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji?

• Jakie są podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji?

• Jaki jest cel inwentaryzacji?

• Jakie są metody inwentaryzacji?

• Jakie są typy i rodzaje inwentaryzacji?

• Jakie są terminy przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników majątku?

• Jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji? : spis z natury, weryfikacja dokumentów, potwierdzenie sald, pozostałe

• Czy dopuszczalne jest korzystanie z arkuszy spisu wygenerowanych w programie księgowym? ( arkusz generuje nazwy inwentaryzowanych przedmiotów)?

• Jakie są czynności przygotowawcze?

• Jak przygotować pracowników uczestniczących w procesie inwentaryzacji.

Kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych

Etapy prac inwentaryzacyjnych:

• organizacja inwentaryzacji

• kontrola przebiegu inwentaryzacji

• dokumentacja inwentaryzacyjna

Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji?

Szczegółowy program szkolenia: Inwentaryzacja – najważniejsze informacje dla pracowników CUW

• Jaki powinien być podział obowiązków pracowników?

• Jak powinna wyglądać instrukcja obiegu dokumentów?

• Co w przypadku gdy CUW ma tylko jednego pracownika?

• Kto powinien stworzyć instrukcję obiegu dokumentów?

• Czy CUW może robić zamówienia publiczne w imieniu innych jednostek?

• Kto wycenia inwentaryzację?

• Kwestia rozliczania, przepisywanie konkretnych rzeczy

• Kto ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie?

• Czy instrukcja inwentaryzacyjna powinna być w szkole czy powinna być wspólna?

• Czy pracownik CUW musi jechać do szkoły czy przeprowadzają inwentaryzację dyrektorzy?

• Jeśli inwentaryzację przeprowadzałyby szkoły to czy pracownicy powinni przekazywać informację do CUWu celem części finansowej?

• Czy dyrektor szkoły może podpisywać umowy na zakup artykułów do szkoły czy musi to zrobić dyrektor CUW?

• Czy szkoły powinny akceptować politykę rachunkowości i instrukcję inwentaryzacyjną?

• Kto powinien przeprowadzać inwentaryzację jednostek – CUW czy szkoły?

• Kto powinien powoływać komisję? Czy powinien zrobić to dyrektor CUW, dyrektor szkoły czy może mieszany jeśli taki jest?

• Kto powinien podpisywać czeki? Czy może powinien robić to dyrektor?

• Analityki prowadzone w szkole – konto 0.13, książka inwentarzowa 221, odpłatności

• Jak wycenić książki, które były wpisane bez wartości?

• Czy jeśli szkoła zgłasza że ma sprzęt do kasacji a CUW powołuje komisję kasacyjną i to ona sporządza protokół kasacji, czy komisja może składać się z pracowników szkoły?

• Gmina prowadzi szkołę ponadpodstawową na mocy porozumienia z powiatem. Dostaje

• na prowadzenie szkoły dotację z powiatu. Jak przeprowadzić inwentaryzację?

• Czy powinna być jedna polityka rachunkowości dla szkoły?

• Jak ma wyglądać rozliczenie inwentaryzacji? Czy wystarczy protokół końcowy, czy dział księgowości sporządza zestawienie wszystkich inwentaryzowanych pozycji z podaniem nr arkusza?

• Kierownik CUW zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół o wyznaczenie osób do zespołów inwentaryzacyjnych, a kto podpisuje umowy zlecenia z tymi pracownikami? Dyrektor szkoły czy kierownik CUW?

• Jak mogą pomóc nowe techniki jak kodownice, metkownice, programy?

• Czy podczas inwentaryzacji w bibliotece musi być obecna bibliotekarka czy nie musi jej być?

• Czy bibliotekarka może być z komisji powołanej do zbiorów bibliotecznych?

• Biblioteki 0.13, 0.14 – kwestia odpisywania podręczników

• Czy należy robić środki trwałe i czy należy kontrolować wyposażenie?

• Jak się powołuje zespoły spisowe?

• Jeżeli CUW jest wydziałem UM czy w zespołach spisowych mogą być inni pracownicy urzędu nie tylko naszego wydziału?

• Czy w zespołach spisowych mogą być również nauczyciele?

• Czy komisja inwentaryzacyjna może by również zespołem spisowym?

• Czy dyrektor CUW zgłasza komisję inwentaryzacyjna A zespół spisowy to osoby nie będące pracownikami CUW?

• Czy można pominąć opinię radcy prawnego w protokole komisji inwentaryzacyjnej sporządzonej na koniec inwentaryzacji?

• Czy instytucja kultury rządzi się innymi prawami niż CUW?

• Jak kwalifikować koszty dostawy, przesyłki?

• Co w sytuacji gdy zamówiony jest różny asortyment – czy koszty należy dzielić proporcjonalnie?

• Przykład: jest 5 takich samych telewizorów to wiadomo ale jeśli jest różny asortyment a jeden koszt przesyłki? Jak to wychodzi?

• Czy do księgi ilościowej powinno wpisywać się każdą rzecz czy można wybrać próg? Przykład: czy do ilościówki też wpisujemy od 300 do 500 zł? A od 500 do 10.000 zł to są już pozostałe środki trwałe?

• Czy ilościówka to każda zakupiona rzecz?

• Czy można arkusz spisowy zrobić w ten sposób, że pobiera się ten arkusz i w nim zawiera się informację, że przeprowadza się inwentaryzację zgodnie z załącznikiem nr 1 ale bez czytników?

• Czy można komputerowo zrobić załącznik w Excelu (bo jest tak łatwiej liczyć)? Czy jednak musi być to nanoszone ręcznie na arkusz spisowy?

• Czy jeśli zapisze się w polityce wewnętrznej, że nie wpisuje się drobnego sprzętu (np. dziurkacz) to czy musi to nadal podlegać ewidencji nawet ilościowej? Czy nadal trzeba wpisać taki sprzęt na arkusze?

• Ewidencja druków w formie elektronicznej może tez być prowadzona odrębnie dla każdej szkoły?

• Kto powinien robić spisy?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie