Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Bezpieczne place zabaw

personProwadzący:Chrzanowski Dawid

Od 2014 r. zatrudniony w Urzędzie Miasta Włocławek na stanowisku inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Od ponad 5 lat zajmuje się tematyką związaną m.in. z administrowaniem placami zabaw oraz innymi elementami małej architektury.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Jakie konsekwencje ponosi urzędnik za zaniedbania / niespełnienie wymogów bezpieczeństwa w razie wypadku na placu zabaw? Odpowiedzialność karna
 • Jakie konsekwencje ponosi gmina w razie wypadku na placu zabaw?
 • Jakie wymogi musi spełniać plac zabaw, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i chronić osoby zarządzające?
 • Czy na siłowniach zewnętrznych obowiązują te same normy dotyczące nawierzchni co na placach zabaw? Jakie atesty i jakie certyfikaty muszą posiadać te urządzenia?
 • Piaskownice – jakie wymogi musi spełniać piasek? Jak często wymieniać piasek w piaskownicy? Czy wymiana musi być co 3 miesiące, pomimo tego, że plac zabaw jest zamknięty? Czy piasek można dosypać do istniejącego, czy należy go wymienić?
 • Co powinien zawierać regulamin placu zabaw? Na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ
* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Nagranie z dnia: 11.06.2021

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 1. Formularz rejestracji wypadku
 2. Protokół kontroli funkcjonalnej
 3. Protokół kontroli regularnej
 4. Protokół kontroli okresowej
 5. Protokół przekazania terenu budowy

Szczegółowy program szkolenia:

Jakie są wymogi bezpieczeństwa, które plac zabaw musi spełniać? Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo korzystającym z placu zabaw? Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku?

 • Jak zapewnić należyte bezpieczeństwo na placu zabaw?
 • Jakie wymogi bezpieczeństwa według przepisów musi spełniać plac zabaw?
 • Wytyczne epidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw
 • Jakie konsekwencje może ponieść Gmina, jeśli nie zapewni codziennej dezynfekcji placu zabaw?
 • Czy zamieszczenie wytycznych przeciwepidemicznych na placu zabaw jest obligatoryjne?
 • Kto i jakie konsekwencje poniesie w razie wypadku na urządzeniu, które nie było kontrolowane?
 • Co w przypadku gdy place nie są ubezpieczone?
 • Jakie konsekwencje ponosi gmina w razie wypadku na placu zabaw?
 • Jak zabezpieczyć się przed konsekwencjami prawnymi w razie wypadku?
 • Za co pracownik ponosi konsekwencje i przed kim odpowiada?
 • Na kogo w razie wypadku spada odpowiedzialność, jeśli jest regulamin na placu zabaw? Jak się bronić przed zarzutami, że wypadek to wina gminy? Jakie są instrumenty obronne w takim wypadku?
 • Najlepiej w takim razie wydać taki formularz osobie poszkodowanej, która zgłosi się bezpośrednio do administratora?
 • Czy taki formularz rejestracji wypadku można zamieścić na stronie gminy?

Jak na podstawie art. 62 Ustawy Prawo budowlane powinny wyglądać kontrole placów zabaw?

 • Jak powinien wyglądać przegląd placu zabaw? Na co trzeba zwracać największą uwagę? Jakie dokumenty przekazywać osobom kontrolującym?
 • Jak sprawdzać prawidłowe użytkowanie placu zabaw? Według jakich norm należy sprawdzać urządzenia?
 • Jak często powinno się przeprowadzać przeglądy?
 • Czy prowadzenie książki placu zabaw jest obowiązkowe?
 • Kiedy najlepiej wykonać przegląd roczny placu zabaw?
 • Jakie doświadczenie i jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmuje się przeglądami urządzeń na placu zabaw?
 • Co robić, gdy urządzenie się zepsuje – czy trzeba zamknąć plac zabaw w trakcie naprawy czy wystarczy sama naprawa?
 • Co należy sprawdzić, aby plac był bezpieczny?
 • Jak poprawnie sporządzić protokoły techniczne urządzeń?

Projektowanie placu zabaw – jak przygotować bezpieczny plac zabaw?

 • Jakie są wymagania prawa budowlanego przy projektowaniu placu zabaw?
 • Jaka powinna być szczegółowa dokumentacja przy placach zabaw?
 • Jak dobrze rozmieścić urządzenia na placu zabaw? Czy jest jakiś konkretny schemat?
 • Projekt strefy bezpieczeństwa – jaka powinna być odległość między urządzeniami? Jaka powinna być wysokość urządzeń? Jak dokładnie zaplanować strefę bezpieczeństwa?
 • Czy strefy bezpieczne nie mogą na siebie nachodzić?
 • Jak według normy PN-EN 1177 dobrać odpowiednie podłoże?
 • Jaka powierzchnia jest bezpieczna oprócz piasku? Jakie normy musi spełniać piasek?
 • Rodzaje nawierzchni bezpiecznych – które podłoże najlepiej zastosować na placu zabaw?
 • Czy wymieniając nawierzchnię ze sztucznej trawy na placu zabaw na nową musi ona posiadać certyfikaty czy wystarczy trawa przeznaczona na zewnątrz? Nie stanowi ona podłoża pod urządzeniami?
 • Pytanie do Prowadzącego: Czy jest Pan w stanie powiedzieć coś o nawierzchniach ścieżek sensorycznych? Jakie nawierzchnie może Pan polecić? Oprócz oczywistych mat i oprócz sypkich materiałów typu kamyczki, korki (dzieci roznoszą je po placu).
 • Norma PN-EN 1176 – czego dotyczy?
 • Jakie urządzenia można dopuścić do użytku? Jakie są najbardziej trwałe materiały? Jakie są koszty materiałów?
 • Jakie certyfikaty i atesty musi mieć urządzenie, aby je wystawić na plac? Jakie wymogi musi spełniać?
 • Jakie urządzenia są najbezpieczniejsze?
 • Co może, a co powinno znajdować się na placu zabaw?
 • Jakie normy musi spełnić gmina, aby wybudować plac zabaw? Jak sprawdzić, czy projekt placu spełnia wymogi?
 • Omówienie certyfikatu TUV i certyfikatu B – jak się je stosuje?
 • Strefa upadku – HIC współczynnik upadku – jak interpretować? Jak dostosować nawierzchnię do współczynnika HIC?
 • Piaskownice – jakie wymogi musi spełniać piasek? Jak często wymieniać piasek w piaskownicy? Czy wymiana musi być co 3 miesiące, pomimo tego, że plac zabaw jest zamknięty? Czy piasek można dosypać do istniejącego, czy należy go wymienić?
 • Czy piasek w piaskownicy powinien być cyklicznie wymieniany, ale jako nawierzchnia na całym placu? Czy są jakieś wytyczne?
 • Czy nawierzchnię z płyt gumowych można układać bezpośrednio na gruncie lub piasku?
 • Jaka ma być odległość między placem zabaw od śmietnika lub drogi?
 • Co ile trzeba wymieniać urządzenia na placu zabaw?
 • Jak i czy w ogóle plac zabaw powinien być ogrodzony? Płotki myśliwskie – czy mogą być takie ogrodzenia?
 • Czy alejka jest odgrodzeniem?
 • Komu można udostępnić plac zabaw?
 • Jak wygląda procedura zgłaszania budowy placu zabaw do starostwa?
 • Jakie dokumenty trzeba przygotować do budowy placu zabaw?
 • Jaką dokumentację związaną z placami zabaw trzeba prowadzić? Jakie są niezbędne dokumenty?
 • Czy osoba, która ma zdemontować uszkodzony ślizg i zamontować nowy musi mieć uprawnienia budowlane? Czy musi mieć na to protokół?

Siłownie zewnętrzne – jak zarządzać takimi siłowniami? Jak utrzymać bezpieczeństwo na ich terenach?

 • Zalety i wady łączenia placu zabaw z siłownią – ujęcie praktyczne?
 • Jaka odległość musi być między placem zabaw a siłownią?
 • Czy na siłowniach zewnętrznych obowiązują te same normy dotyczące nawierzchni co na placach zabaw?
 • Czy strefy bezpieczeństwa siłowni mogą na siebie nachodzić?
 • Jakie wymogi bezpieczeństwa muszą spełniać siłownie napowietrzne?
 • Jakie atesty i jakie certyfikaty muszą posiadać te urządzenia?
 • Jakie podłoże pod siłownie napowietrzne?
 • Jakie urządzenia powinny się znajdować?
 • Jak wygląda konserwacja takich siłowni?
 • Co ile powinny być przeglądy? Kto może zajmować się takimi przeglądami?
 • Do likwidacji placu zabaw, oprócz przeglądu rocznego, który nakazuje rozbiórkę, należałoby mieć jeszcze dodatkowo ekspertyzę?

Regulamin placu zabaw – jak napisać dobry regulamin?

 • Co powinien zawierać regulamin placu zabaw?
 • Na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę?
 • Na co zwrócić uwagę przy pisaniu regulaminu? Jak regulować czystość? Czy na placu zabaw mogą być psy?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie