Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Indywidualny Plan Działania

personProwadzący:Burda Jadwiga

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

Indywidualny Plan Działania w PUP w ujęciu praktycznym – analiza informacji warunkujących opracowanie skutecznego IPD. Tworzenie, monitorowanie, ewaluacja oraz warunki zakończenia IPD. Jak skutecznie diagnozować motywację klienta oraz jak postępować z osobą, która rejestruje się w urzędzie tylko dla ubezpieczenia? Praktyczne wskazówki podczas przygotowywanie IPD na odległość

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

• Jaka jest rola doradcy klienta? Jakie powinien mieć cechy? Jakie są jego zadania i jakie ma znaczenie w procesie aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych?

• Jaki jest związek ustawowego IPD z planem działania przygotowywanym przez doradców zawodowych?

• IPD jako zadanie ustawowe – omówienie podstaw prawnych

• Jakie są wytyczne zawarte w protokołach pokontrolnych?

• Przygotowanie do opracowania IPD – analiza informacji warunkujących opracowanie skutecznego IPD

• Jak zachęcić klientów do realizacji IPD?

• Jak postępować z osobą, które rejestruje się w urzędzie tylko dla ubezpieczenia? Czy da się to zweryfikować?

Elementy IPD

• Na czym polega metodologia tworzenia IPD w doradztwie zawodowym?

• Jaka jest geneza IPD? – historia i doświadczenia na gruncie krajowym i zagranicznym

• Jakie cechy musi posiadać dobry plan?

• W jaki sposób zaplanować i prowadzić ewaluację IPD?

• Jakie są główne przepisy IPD?

• Jak odróżnić cele główne od szczegółowych w trakcie planowania?

• Co powinno być warunkiem zakończenia IPD?

• Co stanowi termin zakończenia?

• Czy podjęcie pracy może stanowić zakończenie IPD?

• Jakie są dostępne formy wsparcia i terminy ich realizacji?

• Jakie działania powinna podjąć osoba do samodzielnej realizacji?

• Czy są jakieś wytyczne co do liczby i terminów kontaktów z doradcą klienta?

• Jaki jest związek między planowaniem a zarządzaniem sobą w czasie?

• Którą z metod wspomagających zarządzanie sobą w czasie zastosować – zasadę Pareto, regułę 60/40, macierz Eisenhowera, technikę ALPEN?

Dokumentowanie IPD

• Jak prawidłowo powinno się potwierdzać udział osoby zarejestrowanej w przygotowaniu IPD? zatwierdzanie zmian, wydruki dokumentu

• Jak należy monitorować realizację IPD, w szczególności w zakresie liczby, terminów i form kontaktów, w tym kontaktów z innymi pracownikami PUP?

• Czy jest możliwość wprowadzenia narzędzia do kontroli klientów?

• Czy w IPD powinno się wpisywać, co ile dni mają się zgłaszać klienci? Czy da się dopilnować te terminy podczas pandemii?

• Jak wygląda kontrola IPD? Co jest sprawdzane, kontrolowane?

• Czy kontrole zawsze są zapowiedziane?

• Na co zwracać uwagę wiedząc, że taka kontrola się odbędzie?

Modyfikacja IPD – przykłady sytuacji wymagających wprowadzenie zmian

• IPD dla osób oddalonych od rynku pracy i osób niezainteresowanych wsparciem PUP – jakie są przykłady takich rozwiązań?

• Jak powinny być robione modyfikacje? Tylko w wersji papierowej, czy elektronicznej? A może oba sposoby są poprawne?

• Kiedy należy modyfikować plan? W jakich sytuacjach?

• IPD dla osoby ze statusem poszukującego pracy

• Jak identyfikować problemy zawodowe klienta?

• Jak analizować możliwości i ograniczenia klienta?

• Jak diagnozować motywację klienta do realizacji przyjętych działań?

• W jaki sposób przygotowywać plany na odległość?

• Jak dostosować plan do indywidualnych potrzeb klienta?

• Co w sytuacji gdy osoba chce szkolić się w innej dziedzinie, bo zdobyła jakieś dodatkowe kwalifikacje?

• IPD w systemie informatycznym i jego obsługa przez doradców klienta oraz pracowników merytorycznych realizujących poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy – zasady wprowadzania i uzupełniania poszczególnych zapisów.

• Jakie problemy występują bądź mogą wystąpić w pracy doradców klienta?

• Jakie są sposoby postępowania w sytuacji przerwania IPD, odmowy udziału w IPD, zgłoszenia braku gotowości do podjęcia zatrudnienia z tytułu urodzenia dziecka i in.?

• Praktyczne wskazówki w zakresie zapisów w IPD, przygotowania IPD na odległość, współpracy doradcy klienta z osobami zarejestrowanymi w ramach IPD.

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie