Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Świadczenia rodzinne

personProwadzący:Bogumiła Jastrzębska

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ekspertz zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

1. Jaka jest procedura rezygnacji z SZO na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego? Czy OPS może odmówić rezygnacji z zasiłku opiekuńczego?

2. Kto jest uprawniony i na jaki okres do pobierania świadczeń związanych z niepełnosprawnością? Jakie są problemy z przedłużaniem okresu przyznania świadczeń w związku ze stanem epidemii?

3. Koordynacja 500+ – jak prowadzić postępowanie, gdy istnieją przesłanki, że osoba pobierająca świadczenie, przebywa za granicą? Czy zachodzi koordynacja w przypadku rodziców pozbawionych praw rodzicielskich?

4. Kto ustala skład rodziny? Co zrobić jeśli wpisany przez wnioskodawcę skład rodziny nie spełnia wymogów definicji ustawowej?

5. Nowa kategoria utraty dochodu w postaci obniżenia z powodu przeciwdziałania COVID-19.

6. Jak realizowane są świadczenia rodzinne dla cudzoziemców, którzy utracili ważność karty pobytu?

7. Na czym polega weryfikacja świadczeń nienależnie pobranych? Jakie świadczenia podlegają weryfikacji grupowej?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ

Nagranie z dnia: 08 września 2021 r.

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 1. pismo do organów właściwych - koordynacja 2021
 2. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 3. informacja dotycząca "13 emerytury"
 4. Gdańsk realizacja wyroku
 5. I OSK 1083/18 przyznanie dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 6. I OSK 1090/18 zasiłek rodzinny - piecza zastępcza
 7. klauzula informacyjna RODO
 8. komunikat MRPiPS - ulga dla mlodych
 9. odmowa świadczenia pielęgnacyjnego
 10. Sopot realizacja wyroku - artykuł
 11. świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek macierzyński
 12. świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek macierzyński
 13. świadczenie pielęgnacyjne waloryzacja wzór decyzji
 14. utrata dochodu COVID
 15. wspólpraca miedzy organem wlasciwym a wojewodą
 16. Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13, w sprawie zgodności z Konstytucją art. 16a ust. 2 i art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych
 17. wyrok_38/13 z uzasadnieniem
 18. wyrok TK 38/13 dziennik ustaw
 19. zmiany ustaw COVID podsumowanie
 • Szczegółowy program szkolenia:
 • 1. Świadczenia dla osób opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Problemy z przyznawaniem świadczeń w związku z rozstrzygnięciami samorządowych kolegiów odwoławczych oraz sądów administracyjnych.
 • Czy ośrodek pomocy społecznej ma prawo przyznać świadczenie pielęgnacyjne w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku (sygn. akt K 38/13)?
 • Jaka jest procedura rezygnacji z SZO na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego? Czy OPS może odmówić rezygnacji z zasiłku opiekuńczego? Jak prowadzić postępowanie, jeśli osoba pobierająca SZO lub ZDO złoży wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?
 • W jakiej kolejności należy rozpatrywać dwa wnioski (wniosek o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wniosek o uchylenie decyzji przyznającej prawo do zasiłku dla opiekuna)?
 • W jaki sposób należy dokonywać waloryzacji kwoty świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Czy można zawiesić prawo do emerytury i korzystać z świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego? Czy można nie złożyć wniosku o emeryturę i dalej pobierać świadczenie pielęgnacyjne?
 • Czy specjalny zasiłek opiekuńczy można przyznać wnukowi, jeżeli żyją dzieci? Jak wygląda sytuacja w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Czy można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy małżonkowi w związku z opieką nad małżonkiem? Jak wygląda niniejsza kwestia w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy?
 • Czy świadczenie pielęgnacyjne może pobierać osoba pobierająca zasiłek macierzyński? Jak wygląda sytuacja w przypadku świadczenia rodzicielskiego? Czy zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej jest równoznaczne z rezygnacją z zatrudnienia?

2. Świadczenia związane z niepełnosprawnością – osoby uprawnione oraz okres przyznania. Problemy z przedłużaniem okresu przyznania w związku ze stanem epidemii.

 • Które świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych są świadczeniami związanymi z niepełnosprawnością?
 • Od kiedy przyznajemy świadczenia związane z niepełnosprawnością? Czy data złożenia wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ma znaczenie?
 • Na jaki okres przedłużać okres przyznania świadczeń w związku z art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?
 • Które ze świadczeń przysługują w przypadku umieszczenia w placówce? Czy zasiłek pielęgnacyjny należy się osobie przebywającej w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie?

3. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego i jej stosowanie w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 • Jakie świadczenia podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?
 • Jak wysłać wniosek do wojewody? Jakie zadania realizuje OPS, a jakie wojewoda?
 • Czy aby zaistniała koordynacja, członek rodziny wnioskodawcy musi zamieszkiwać poza granicami RP w kraju w którym zachodzi koordynacja?
 • Czy w przypadku wysłania zapytania do wojewody, czy zachodzi koordynacja, wstrzymujemy wypłatę świadczeń?
 • Czy wnioskodawca może złożyć wniosek o przyznanie 500+ na wcześniejsze okresy świadczeniowe jeżeli nie składał ich wcześniej?

4. Ustalenie składu rodziny oraz obliczenie dochodu do celów przyznania zasiłku rodzinnego.

 • Kto jest członkiem rodziny zgodnie z definicją ustawową? Kto ustala skład rodziny? Co zrobić jeśli wpisany przez wnioskodawcę skład rodziny nie spełnia wymogów definicji ustawowej?
 • Czy do składu rodziny wliczamy męża wnioskodawcy przebywającego w zakładzie karnym?
 • Czy zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci umieszczone w placówkach? Co w sytuacji, gdy pomimo umieszczenia w placówce, dzieci przebywają w domu rodzinnym?
 • Kto to jest opiekun faktyczny dziecka?
 • Kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko?
 • Jak obliczyć dochód utracony w związku z obniżeniem wynagrodzenia ze względu na covid?

5. Nowe wyzwania – weryfikacje grupowe oraz nowelizacje przepisów.

 • Jakie świadczenia podlegają weryfikacji grupowej? Z jakich systemów pobierane są dane?
 • Ile czasu ma OPS na dokonanie weryfikacji?
 • Jakie zmiany w przepisach nas czekają?
 • Co z „dobrym startem”?


 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie