Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Zieleń gminna

personProwadzący:Anita Łukawska

Specjalista ds. zarządzania zielenią miejską w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. Do jej obowiązków należą: opieka nad drzewami w mieście oraz pomnikami przyrody, będącymi również zabytkami; projektowanie kompozycji z kwiatów jednorocznych na sezon wegetacyjny; projektowanie nasadzeń trwałych z drzew

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Jakie gatunki roślin są najmniej wymagające i najbardziej odporne na niekorzystne warunki pogodowe?
 • Jak zarządzać zielenią gminną na terenach zabytkowych? Jakie przepisy to regulują i na co należy zwrócić uwagę?
 • Jak prowadzić inwestycje dotyczące zieleni gminnej? Czego żądać od inwestora? Jak tworzyć nowe parki i place zabaw? Jaka dokumentacja jest potrzebna do rozliczenia inwestycji gminnych terenów zielonych?
 • Aktualnie duża liczba mieszkańców instaluje solary co wymaga często wycinki lub przycięcia korony drzew aby zwiększyć dostępność światła słonecznego. Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Jakie rozwiązania można zastosować aby wykorzystać wody opadowe?
 • Z jakiego powodu hortensje są niebezpieczne na placach zabaw?
 • Czy powojnikiem można obsadzić ścianę przystanku autobusowego?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ
* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Nagranie z dnia: 8 października 2020 r.


Wzory pism:

 1. Wzór_oświadczenie o posiadanym tytule prawnym
 2. Wzórzaświadczenie osoby prywatne
 3. Wzór_protokół z oględzin
 4. Wzór_decyzja bez nasadzeń
 5. Wzór_decyzja z nasadzeniami zastępczymi
 6. Wzór_wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
 7. Wzór_zgłoszenie osoby prywatne


Szczegółowy program szkolenia:

1. Jakie gatunki roślin są najmniej wymagające i najbardziej odporne na niekorzystne warunki miejskie?

 • Jakie są odmiany roślinności odpornej na warunki miejskie w mocno zdegradowanej przestrzeni publicznej miast dużych?
 • Jak radzić sobie z uszkodzeniami roślinności przez sól sypana zimą? Jakie gatunki roślin sadzić w miejscach szczególnie narażonych?
 • Jakie są odmiany róż okrywowych odpornych na suche warunki występujące w miastach i odporne na zasolenie?
 • Jakie krzewy warto sadzić w rejonach gdzie wyprowadzane są psy?
 • Jakie gatunki roślin powinny być sadzone na terenach miejskich?
 • Czy są jakieś nowe gatunki roślin dedykowane do miasta? Jakie rośliny najlepiej sadzić w mieście? Jaka zieleń powinna być w mieście? Jaka zieleń powinna być na placach zabaw?
 • Jakie gatunki roślin są najbardziej odporne na ciężkie warunki pogodowe? Jakie drzewa są najbardziej odporne na suszę? Jakie rodzaje drzew polecane są do miast zanieczyszczonych?
 • Jakie gatunki roślin są odporne na odśnieżanie zimą i stosowane do tego środki?
 • Kiedy sadzić różne rodzaje krzewów, traw i drzew? W jakich terminach?
 • Jakie rodzaje drzew najlepiej sadzić w centrum miasta?
 • Jakie drzewa warto sadzić na terenach miejskich? Na co zwrócić uwagę?
 • Jakie krzewy należy sadzić w mieście? Jak nawozić i pielęgnować krzewy?
 • Jakich drzew lepiej nie sadzić na terenach miejskich?
 • Jaka zieleń powinna znajdować się wzdłuż ulic?
 • Jakie rośliny są najbardziej ekonomiczne? Jakie nie generują dużych kosztów utrzymania?
 • Jak sadzić zieleń przy chodnikach i drogach?
 • W jaki sposób rozmieścić zieleń w parku, a w jaki sposób na placu zabaw?
 • Jak rozplanować rozmieszczenie zieleni?
 • Czy można sadzić krzewy jesienią?

2. Jak dbać o zieleń gminną?

 • Pielęgnacja drzew w kontekście zapisów ustawy o ochronie przyrody
 • Jak interpretować przepisy mówiące o przycinaniu 30% wytworzonej korony? Jakie zabiegi korekcyjno-sanitarno-pielęgnacyjne można zastosować aby utrzymać naturalny pokrój drzew?
 • Jak pielęgnować drzewa w okresie lęgowym? Jakie gatunki drzew można usuwać w okresie lęgowym?
 • Jest brak możliwości likwidacji siedlisk i brak decyzji na usuwanie gatunków chronionych. Jak dokonać likwidacji gniazd z drzew na usunięcie których decyzja zostanie wydana?
 • Jak pielęgnować drzewa w pasach przy drogach?
 • Jak sprawdzić stan biologiczny drzewa?
 • Jak zmienić roślinność? Na jaką? Na co zwrócić uwagę?
 • Jak utrzymać zieleń miejską? Jak o nią dbać? Jak ją pielęgnować? Kiedy nawozić, a kiedy przycinać?
 • W jaki sposób utrzymać nowe nasadzenia? Jak o nie dbać?
 • Kiedy należy trawę przycinać? Kiedy nawozić?
 • Jak radzić sobie z zarastaniem alejki przez chwasty lub trawę?
 • Jak przycinać drzewa i krzewy? Kiedy to robić? Jak poprawnie poprowadzić koronę drzewa?
 • W jaki sposób dbać o klomby z kwiatami? Co, jeśli kwiaty na klombach podczas suszy obumierają? Czy klomby z kwiatami można zastąpić czymś innym?
 • Jaką konstrukcję powinny mieć rabatki i klomby?
 • Jak zajmować się zielenią w zależności od pory roku? Jak jesienią, jak na wiosnę, a jak latem i zimą?
 • Które byliny ścina się na zimę, a których nie? Które należy osłaniać na zimę?
 • Jak wypracować standardy obsługi zieleni miejskiej we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi? Jak pogodzić życzenia wspólnoty do miasta lub wspólnoty mieszkaniowej w sprawie pielęgnacji zieleni miedzy blokami?
 • Problem pogodzenia dozorców przy blokach z kawałkiem zieleni miejskiej, która jest obok i innym standardem pielęgnacji tej zieleni- z powodu podziału administracyjnego miasta, połowa drzew i krzewów jest miasta połowa wspólnot i spółdzielni
 • Jak dobierać zieleń przy ulicach i traktach pieszych? Jakie musza spełniać wymagania?
 • Jak dbać o zieleń na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie zmieniają się warunki glebowe?
 • Adaptacja zieleni gminnej do zmian klimatu
 • Jak wyliczyć liczbę roślin potrzebnych do nasadzeń?
 • Sadzenie zgodne z kalendarzem biodynamicznym – Kiedy wybrać najlepsze terminy zbiorów oraz dni siewu roślin w konkretnych miesiącach?
 • Jakie rośliny ozdobne i ochronne warto sadzić na skarpach i pochyłościach?
 • Czy wisterię można przycinać jesienią? Czy jedynie w lipcu?
 • Jaki jest najlepszy termin na cięcia lip, klonów i jesionów?
 • Czy przycinamy formy kuliste drzew np. prunus 'umbraculifera'?
 • Jak należy postąpić w sytuacji, w której drzewo będące pomnikiem przyrody choruje? Czy gmina sama może dobrać środek?
 • Drzewa tlenowe (Oxytree)
 • Działanie fitoncydów. Które rośliny bogate są w fitoncydy?
 • Rewitalizacja terenów zielonych
 • Inwentaryzacja drzew i krzewów
 • Różne sposoby utrzymania zieleni w gminach: ogrody deszczowe, zielone przystanki, mała retencja, pnącza i byliny, deszczownie, worki do nawadniania drzew

3. Jak zabezpieczać korzenie drzew i krzewów?

 • Stosowanie worków do nawadniania drzew - Efektywność hydrobuforów (waterbagi) na utrzymanie młodych drzew w gminie.
 • Jak dbać o system korzeniowy młodych drzew?
 • Jak można ingerować w system korzeniowy drzewa?
 • Czy stosuje się przy sadzeniu drzew rury drenarskie?

4. Plusy i minusy zakładania łąk kwietnych

 • Gdzie tworzyć łąki kwietne?
 • Jakie rośliny wybierać do łąki kwietnej?
 • Kiedy i jak często kosić łąkę kwietną?
 • Łąki kwietne a trawniki- co lepsze? Czy jest to faktycznie lepsza i tańsza alternatywa utrzymania zieleni?
 • Z czego wynika ograniczenie koszenia trawy? Od czego zależy częstotliwość koszenia traw?
 • Co z grabieniem łąk kwietnych? Czy łąki kwietne nadają się w każdym miejscu, szczególnie w przestrzeni miast? W jakich miejscach warto siać łąki kwietne a w jakich nie?
 • Czy łąki kwietne zwiększają ryzyko wystąpienia pożarów?
 • Czy słuszne jest sianie łąk kwietnych jedynie w ramach projektu obywatelskiego, na prośbę mieszkańców?
 • Jak unikać w miejscach mocno uczęszczanych transportowo lub osobowo i w przestrzeni publicznej zostawianie suchej roślinności? Jak unikać pożarów w miejscach wysokiej roślinności?
 • Parki kieszonkowe jako sposób kształtowania zieleni gminnej
 • Budki lęgowe dla motyli.
 • Pasieka w mieście: jakie zasady obowiązują przy zakładaniu pasieki w mieście? Jak wybrać najlepszą lokalizację pasiek?
 • Zielone dachy i mała retencja- dobre praktyki
 • Zielone dachy. Najczęściej popełniane błędy i ich rozwiązania podczas realizacji tej inwestycji.
 • Dobór materiałów podczas realizacji zielonych dachów.
 • Jak dobrać rośliny na dach zielony ekstensywny?
 • Jakie są warunki prawidłowego funkcjonowania dachu zielonego?
 • Na co zwrócić uwagę przy doborze materiałów do dachu zielonego ekstensywnego?
 • Założenia i cele zakładania zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich. Również na obiekcie zabytkowym.
 • Jakie są sposoby gromadzenia wód opadowych na potrzeby zieleni gminnej?
 • Jakie rozwiązania można zastosować aby wykorzystać wody opadowe?
 • Z jakiego powodu hortensje są niebezpieczne na placach zabaw?
 • Czy powojnikiem można obsadzić ścianę przystanku autobusowego?

5. Jak radzić sobie ze szkodnikami występującymi w zieleni gminnej?

 • Wpływ środowiska miejskiego na występowanie chorób i szkodników roślin. Jak diagnozować choroby roślin, jak odróżnić zaburzenie fizjologiczne od chorób wywołanych przez grzyby, bakterie i wirusy?
 • Najważniejsze choroby i szkodniki zieleni gminnej i trawników i możliwości ich ograniczania
 • Czy zwalczanie szkodników w miastach jest możliwe tylko przy użyciu środków biologicznych?
 • Jakimi sposobami można się pozbyć szkodnika - ćmy bukszpanowej, barszczu Sosnowskiego? Jakie są najlepsze opryski na ćmę bukszpanową?
 • Jak radzić sobie z gradacją mszycy?
 • Czy w pasie drogowym można stosować np. roundap?
 • Możliwości ochrony chemicznej w obszarach zielonych
 • Możliwości ochrony chemicznej roślin – czy można używać środki ochrony roślin w obszarach zieleni miejskiej?
 • Jakie stosować opryski?

6. Ustanowienie drzewa pomnikiem przyrody. Jak dbać o pomniki przyrody?

 • Przygotowanie uchwały – zasady i wymagania.
 • Pozyskiwanie funduszy
 • Pomniki przyrody w obszarach zabytkowych
 • Jak przygotować wniosek o objęcie drzewa ochroną prawną?
 • Jak planować nowe nasadzenia na terenach zabytkowych?
 • Jak konserwować parki zabytkowe?
 • Czy na wymianę uschniętych drzew, które znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, również jest wymagane uzyskanie zezwolenia?
 • Czy warto wystąpić do konserwatora o wydanie opinii/uzgodnienia w sytuacji wymiany drzew, które obumarły?
 • Czym się kierować i jak postępować w obszarach zabytkowych? Wybór roślin do nasadzeń : drzewa, krzewy, byliny, kwiaty w obszarach zabytkowych
 • Jak pisać wnioski do marszałka i konserwatora zabytków?
 • Czy w przypadku prostych zabiegów dotyczących np. usunięcia suchych gałęzi potrzebna jest również opinia konserwatora?
 • Drzewa owocowe jako część zieleni ozdobnej. Czy w obszarze pod opieką konserwatora również drzewa owocowe wymagają wydania pozwolenia na jego usunięcie?
 • Usuwanie drzew w strefie konserwatorskiej
 • Rewaloryzacja parków zabytkowych – jak to robić?

7. Jak prowadzić inwestycje dotyczące zieleni miejskiej?

 • Jak wykonać podstawowe zadania w zakresie zarządzania zielenią gminną w sytuacji ograniczenia kosztów? Jak wybierać priorytety? Które zadania są ważne i ważniejsze a które niezbędne?
 • Jak sporządzić prawidłowy zapis w specyfikacji projektu tak aby był klarowny dla firmy, która wykonuje prace pielęgnacyjne?
 • Jak prowadzić inwestycje dotyczące terenów zielonych? Jak to wykonać?
 • Jak projektować nowe tereny zielone? Jak się tym zająć? Kto powinien się tym zająć?
 • Jak nadzorować inwestycje terenów zielonych?
 • Jak rozumieć prawo budowlane podczas prowadzenia inwestycji miejskich terenów zielonych?
 • Jak uzyskać pozwolenia na budowę jeśli chodzi o tworzenie nowych parków? – zgłaszanie prawo budowlanych.
 • Jak rozliczać inwestycje? Na co zwrócić uwagę i na co należy uważać?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do rozliczenia inwestycji miejskich terenów zielonych?
 • Jak tworzyć parki? Jak tworzyć zieleń na placach zabaw?
 • Czym się różni zarządzanie zielenią parkową od zieleni przydrożnej?
 • Wyłączenie parku jako oddzielną jednostkę zieleni gminnej
 • W jaki sposób pielęgnować i zabezpieczać drzewa i roślinność przed skutkami inwestycji?
 • Drzewa jako element kolizji z inwestycją. Czy drzewo to taki sam element kolidujący jak gruz czy instalacje niewiadomego pochodzenia występujące w ziemi?

8. Sposób zagospodarowania odpadów zielonych

 • Co robić z odpadami zielonymi?
 • Jakie są przepisy dotyczące wywozu odpadów zielonych?
 • Co robić ze ściętą trawą, krzewami i liśćmi?
 • Jak prowadzić rejestr odpadów zielonych?
 • Gdzie wywozić odpady zielone?
 • Jak utylizować odpady zielone?
 • Czy można kompostować odpady zielone?
 • Czy można przetrzymywać odpady zielone?
 • Kompostownia miejska. jak wygląda procedura powstania takiej kompostowni?

9. Jak radzić sobie z mieszkańcem, który żąda wycinki drzewa, które nie jest ani chore, ani stare tylko urosło ponad dach?

 • Jak radzić sobie z grupami społecznymi dla których wszelka ingerencja w zieleń gminną jest negowana?
 • Jak nie ulegać sugestiom mieszkańców w kontekście usuwania drzew wywołujących alergie?
 • Co jeśli mieszkaniec składa wniosek o wycinkę, a drzewa nie można usunąć?
 • Jak wytłumaczyć mieszkańcowi, że nie ma potrzeby usuwania drzewa?
 • Jak radzić sobie z trudnym klientem, który wymaga wycięcia, przycięcia drzewa nie zgodnie z przepisami prawa względem zieleni miejskiej?
 • Jak zachować się jeśli mieszkańcy chcą przyciąć drzewo bardziej niż ustawa nakazuje?
 • Co, jeśli ktoś twierdzi, że drzewo za bardzo im zacienia dom i chcą aby je wyciąć?
 • Jakie przepisy podać w dokumencie o odrzuceniu takiego wniosku?
 • Jak zachować się jeśli mieszkańcy zwracają się do urzędu o wycięcie drzew a wcale tego nie trzeba?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie