Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Prawo w OPS

personProwadzący:Agnieszka Gazda

Prawnik stale współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, osoba odpowiedzialna za przygotowanie wszelkich procedur i zarządzeń wewnętrznych dotyczących pracy i organizacji OPS.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Jeśli od stycznia OPS są objęci ustawą o PPK, od kiedy należy zbierać oświadczenia o rezygnacji w sytuacji, w której umowa o zarządzanie nie jest jeszcze podpisana?
 • Czy do instytucji finansowej należy wysyłać dane wszystkich uczestników objętych obowiązkiem (18-55 lat), czy tylko dane osób, które nie złożyły rezygnacji lub złożyły wniosek o dobrowolne objęcie PPK?
 • Co w sytuacji, kiedy nikt nie chce przystąpić. W jaki sposób wybrać instytucję do podpisania umowy?
 • Jaka jest procedura wyłonienia reprezentacji pracowników w celu wyboru instytucji finansowej do PPK?
 • W jaki sposób OPS będzie mógł podpiąć się pod wybraną firmę przez urząd miasta? Jakie powinny być uzgodnienia w takiej sytuacji?
 • Co w przypadku pracownika na zasiłku macierzyńskim? Czy pracodawca w tym czasie nie będzie dokonywał żadnych wpłat na konto do PPK? Czy w tej sytuacji przysługuje opłata powitalna oraz opłata roczna? Czy powiadamiając pracodawcę o rezygnacji z przystąpienia do PPK od października b.r będzie mogła zadeklarować chęć przystąpienia do PPK wracając do pracy w październiku 2021?
 • Jaka jest procedura dziedziczenia, po jakim czasie można otrzymać te pieniądze, kto dokładnie ma prawo dziedziczenia i jakiej proporcji?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ
* - 0,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Nagranie z dnia: 12 listopada 2020 r.


Wzory pism, jakie Państwo otrzymają:
 • deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych
 • informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK
 • deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych
 • informacja podmiotu zatrudniającego dotycząca PPK
 • oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie
 • porozumienie w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej
 • regulamin wyborów przedstawiciela pracowników

Szczegółowy program szkolenia:

1. Na czym polegają PPK, jaka jest ich zasada funkcjonowania, po co się je tworzy?

 • Znajomość przepisów ustawy o PPK oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • O czym mówi ustawa o PPK?
 • Jakie są założenia programu PPK?
 • Procedura wdrożeniowa krok po kroku: plan wprowadzenia PPK
 • Jak wdrożyć PPK? Od czego zacząć? Jak przygotować jednostkę na wprowadzenie PPK?
 • Na co OPS-y powinny zwrócić uwagę wprowadzając PPK?
 • Czy to firma zewnętrzna przedstawia oferty, czy OPS musi poszukiwać tej instytucji?
 • Jaka jest różnica między umową o zarządzanie a umową o prowadzenie? Co to jest umowa o zarządzanie PPK?
 • Jakie są możliwości przystąpienia do PPK: Co trzeba zrobić aby przystąpić? Co trzeba zrobić żeby nie przystąpić?
 • Kiedy nie ma obowiązku utworzenia PPK dla pracowników?
 • Czy każda firma musi mieć PPK?
 • Co to jest instytucja finansowa? Jak wybrać instytucję finansową?
 • Jakie terminy obowiązują przy wprowadzeniu PPK?
 • Co będzie, jeżeli żaden z pracowników się nie zdecyduje na prowadzenie PPK- wtedy umowa o prowadzenie nie jest zawierana?

2. Jak powinna wyglądać współpraca z firmą ubezpieczeniową? Jaki jest podział obowiązków między OPS a firmą ubezpieczeniową?

 • Czy firma ubezpieczeniowa na wniosek OPS-u będzie wprowadzała pracowników do systemu?
 • Czy OPS będzie mógł polegać na firmie ubezpieczeniowej?
 • Kto jest odpowiedzialny za napisanie regulaminu wyborów, informację dla pracownika i dopilnowaniem wszystkich terminów w OPS?
 • Kto zajmuje się obsługą całego procesu wdrożenia PPK, wyboru instytucji, informowania pracowników, dostarczenia materiałów?
 • Czy firma, z którą podpisze się umowę będzie obsługiwała zgłoszenia członków i wypowiedzenia, czy będzie to spoczywało na pracowniku OPS-u?
 • W jakim zakresie instytucja finansowa będzie pomagała i obsługiwała ten system?
 • Na kim będzie spoczywał obowiązek związany z przystąpieniem i ewentualną rezygnacją?
 • Na kim będzie spoczywał obowiązek związany ze składaniem wniosków i deklaracji?
 • Kto powinien przyjmować deklaracje i dbać o bieżącą obsługę pracowników i obsługę programu kadrowo – płacowego?
 • Czy oprogramowanie do obsługi KPP będzie udostępnione w kadrach i w płacach danej jednostki i będzie to spoczywało na pracowniku? Czy OPS może wymagać do niego dostępu?
 • Czy firma ubezpieczeniowa będzie przesyłała lub udostępniała informacje w systemie i na tej podstawie pracownik płac i kadr będzie mógł dokonywać rozliczeń z wypłaty?
 • Jeśli od stycznia OPS są objęci ustawą o PPK, od kiedy należy zbierać oświadczenia o rezygnacji w sytuacji, w której umowa o zarządzanie nie jest jeszcze podpisana?
 • Czy do instytucji finansowej należy wysyłać dane wszystkich uczestników objętych obowiązkiem (18-55 lat), czy tylko dane osób, które nie złożyły rezygnacji lub złożyły wniosek o dobrowolne objęcie PPK?
 • W ustawie nie ma wskazanego terminu "od kiedy" można rezygnować. Czy przystępuje się z chwilą zawarcia umowy o prowadzenie?
 • Co w sytuacji, kiedy nikt nie chce przystąpić. W jaki sposób wybrać instytucję do podpisania umowy?
 • Co się dzieje, kiedy pracownik zmienia miejsce pracy?
 • Czy u nowego pracodawcy pracownik będzie oszczędzał w dotychczasowej instytucji finansowej?
 • Czy pracownik musi złożyć rezygnację aby nie przystąpić do PPK? Czy jeśli nie złoży rezygnacji jest zapisany automatycznie do PPK?
 • Czy pracodawca będzie mógł ponownie automatycznie zapisać pracownika do programu, mimo wcześniejszej rezygnacji?
 • Co z pracownikami po 55 roku życia? Czy mogą skorzystać z PPK czy muszą złożyć deklarację rezygnacji?
 • Czy jest to umowa pomiędzy pracownikiem a instytucją którą zawiera pracodawca w jego imieniu czy umowa pomiędzy pracodawcą a instytucją?
 • Co robić w sytuacji, w której pracownicy nie wyrażają zgody na przystąpienie do PPK?
 • PPK czy PPE? Czy posiadanie PPE zwalnia pracodawcę z oferowania pracownikom PPK?
 • Co z pracownikami, którzy pracują na umowy cywilno-prawne czy na zlecenia a w zakładzie jest PPE (a oni nie są w nie wciągnięci, a zakład PPK nie musi dla nich tworzyć)?
 • Przepisy obowiązujące od 01.01.2021 r. mówią, że do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy. W jaki sposób ustalić tą wartość zamówienia?

3. Jaka jest procedura wyłonienia reprezentacji pracowników w celu wyboru instytucji finansowej do PPK?

 • W jaki sposób wybrać reprezentację pracowników, która ma wyłonić instytucję finansową zarządzającą środkami?
 • Czy konieczne jest przeprowadzanie wyborów reprezentacji pracowników skoro jest 2 chętnych. Czy wystarczy krótka notatka że te 2 osoby będą pełnić te funkcje? Jak należy sporządzić protokół z wyboru takiej reprezentacji?
 • Czy reprezentacja do wyboru instytucji do PPK może być jednoosobowa? Czy należy przedstawić 3 instytucje do wyboru czy wystarczą np. 2?
 • Czy stosować czas startu zamówienia publicznego? Jeśli końcowy to jaki?
 • Jeśli jest Rada Pracowników wybrana wcześniej to należy udokumentować to jeszcze raz na potrzeby wyboru instytucji finansowej i przystąpienia do PPK? Czy konieczny jest dodatkowy wywiad z resztą pracowników w celu wyrażenia zgody na taki sam skład Rady Pracowników do wyboru instytucji finansowej?
 • Regulamin wyborów reprezentacji pracowników - wzór
 • Protokół z wyborów reprezentacji pracowników - wzór

4. Jakie są kryteria wyboru odpowiednich instytucji?

 • Od czego zacząć? W jaki sposób szukać instytucji? Harmonogram działań
 • Na co zwrócić uwagę przy wyborze podmiotu, który realizuje PPK?
 • Protokół wyboru instytucji - jakie należy zawrzeć w nim kryteria wyboru?
 • Czy jednostka nadrzędna nad jednostką budżetową, która nie ma związków zawodowych, będzie mogła zawrzeć umowę z firmą ubezpieczeniową i w jaki sposób?
 • W jaki sposób OPS będzie mógł podpiąć się pod wybraną firmę przez urząd miasta? Jakie powinny być uzgodnienia w takiej sytuacji?
 • Co wówczas powinno być zrobione po stronie OPS-u, jakie formalności powinny zostać dopełnione aby to było prawidłowe?

5. Od czego będzie zależeć wysokość wpłat na konto PPK?

 • Jak zapewnić środki na ewentualne PPK? Czy należy to wpisać w plan wydatków na następny rok budżetowy
 • W jaki sposób zaplanować środki na następny rok dla PPK?
 • W jaki sposób poradzić sobie ze sfinansowaniem planów kapitałowych, z jakich źródeł finansować PPK?
 • Jaka jest wysokość składek na PPK? Jaka jest składka minimalna i maksymalna poniesiona przez pracownika?
 • Czy można zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wpłat do PPK?
 • Jak radzić sobie z problemem z dostosowaniem programu do obliczania składek?
 • Czy PPK jest opodatkowane? Jakie podatki zostaną nałożone na oszczędności?
 • Nie została jeszcze wybrana instytucja do prowadzenia i zarządzania. Czy należy już naliczać składki z datą wejścia w życie terminu czy dopiero po zawarciu umów?
 • Czy co roku pracownik będzie płacił procentowo coraz więcej?
 • Kto ile dopłaca?
 • Czy uczestnik dostaje część zysku? Czy tylko to co wpłacił + wpłaty pracodawcy + dopłaty roczne?
 • Jak na oszczędności w PPK wpłynie inflacja?
 • Czy PPK podlega waloryzacji?
 • Czy PPK jest opodatkowane w momencie wypłaty?
 • Czy PPK jest traktowane jako kapitał czy oszczędności?
 • Czy PPK będą oprocentowane?
 • Wynagrodzenia uczestnika PPK, korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT”
 • Jaka jest możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników?
 • Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK
 • Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK przez uczestnika
 • Co się dzieje z pieniędzmi w PPK w przypadku choroby, jakie składki są odprowadzane, czy można te pieniądze wypłacić i w jakim czasie należy je zwrócić?
 • Co w przypadku pracownika na zasiłku macierzyńskim? Czy pracodawca w tym czasie nie będzie dokonywał żadnych wpłat na konto do PPK? Czy w tej sytuacji przysługuje opłata powitalna oraz opłata roczna? Czy powiadamiając pracodawcę o rezygnacji z przystąpienia do PPK od października b.r będzie mogła zadeklarować chęć przystąpienia do PPK wracając do pracy w październiku 2021?
 • Sposób obliczania składki dla osób przebywających na zwolnieniach, na urlopach wychowawczych i macierzyńskim. Od jakiej podstawy naliczamy te kwoty?
 • Jakie koszty manipulacyjne są związane z przystąpieniem do PPK?
 • Ile pracodawca musi odprowadzać do urzędu skarbowego?
 • Jaka jest procedura dziedziczenia, po jakim czasie można otrzymać te pieniądze, kto dokładnie ma prawo dziedziczenia i jakiej proporcji?
 • Jakie są koszty obsługi PPK przez bank?

6. Podpisywanie umów

 • Jakie mogą pojawić się błędy podczas obsługi PPK?
 • Czy istnieje możliwość przynależności do kilku programów PPK?
 • Jak powinna wyglądać deklaracja? Wzór
 • Protokół wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. Wzór
 • Czy pracownik musi co 4 lata podpisywać deklarację rezygnacji aby był to program dobrowolnego uczestnictwa?
 • Tworzenie list

7.Jaki zakres danych pracodawca powinien pozyskać od uczestnika PPK i na jakiej podstawie?

 • Jaka dokumentacja jest niezbędna w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego?
 • Na jakiej podstawie prawnej pracodawca przetwarza dane uczestnika PPK?
 • Czy umowa o prowadzenie PPK będzie mogła zostać zawarta i realizowana jeśli pracownik nie ma skrzynki e-mail ani telefonu?
 • Czy pracodawca musi pozyskać odrębną zgodę pracownika na przetwarzanie danych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail?
 • Jak długo pracodawca może przechowywać dane w związku z PPK? (także w przypadku rezygnacji)?
 • Jaki jest zakres danych, jakich pracodawca żąda od pracowników celem zawarcia w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK?
 • Po jakim czasie dane powinny zostać usunięte?
 • Czy w każdym ośrodku powinien być wskazany inspektor ochrony danych osobowych?
 • Kto jest administratorem danych dotyczących PPK, instytucja finansowa czy pracodawca?
 • Przyjmowanie, obieg i gromadzenie dokumentacji dotyczącej PPK
 • Jakie są zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji?

8. Nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem PPK

 • Jak się przygotować do kontroli?
 • Jakie kary i za co grożą pracodawcy?
 • Co dokładnie podlega kontroli i jaka instytucja państwowa dokonuje kontroli?
 • Czy KNF będzie mieć prawo do nakładania sankcji na instytucje państwowe?
 • Jaki jest podział kontroli między KNF i PIP?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie