Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Regulacje stanów prawnych dotyczących dróg

personProwadzący:Adam Muller

Praktyk Urzędu Miejskiego w Łabiszynie zajmujący się m. in. gospodarką nieruchomościami, w tym regulacją stanów prawnych nieruchomości, prawem nieruchomości, zarówno w ramach prawa cywilnego, jak i administracyjnego, ale także postępowania administracyjnego i kompensacyjnej funkcji prawa karnego.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Status drogi publicznej a wewnętrznej - ustanowienie i zweryfikowanie starych dróg
 • Wydzielenie drogi publicznej wynikającej z planu miejscowego bez odszkodowania
 • Podział, wydzielenie działek pod inwestycję drogową
 • Odszkodowanie z tytułu nabycia gruntów wydzielonych pod drogę
 • Regulowanie stanu prawnego dróg - ZRID - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Art. 73
 • Zasiedzenia

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ


Data nagrania: 25 maja 2020 r.


Wzory pism, jakie Państwo otrzymają:

 1. Wzór - uzgodnienie/porozumienie o zrzeczeniu się odszkodowania za nieruchomości zajęte/przeznaczone pod drogi;
 2. Wzór umowy – odszkodowanie za działkę wydzieloną pod drogę;
 3. Wzór wniosku - art. 73 o stwierdzenie nabycia drogi przez gminę;
 4. Wzór wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu/spadku;
 5. Wzór wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości;
 6. Wzór wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w celu przerwania biegu zasiedzenia;
 7. Wzór wniosku o wywłaszczenie


Szczegółowy program szkolenia:

 • Jak poprawnie uregulować stany prawne nieruchomości stanowiących drogi publiczne oraz wewnętrzne? Wyjaśnienie możliwości w procesie zasiedzenia
 • Jak przejąć drogi na własność gminy zgodnie z art. 73? Dochodzenie praw w przypadku spadkobierców
 • Skutki decyzji o podziale nieruchomości, w wyniku której zostaje wydzielona działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną – art. 98 ugn
 • Wypłata odszkodowań właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi. Problemy z długotrwałym procesem ustalania wysokości odszkodowań i ich wypłaty
 • Zasiedzenie dróg niepublicznych – jakie możliwości ma gmina w tym zakresie?
 • Regulacje stanów prawnych pod drogi: w przypadku spadków gmina chce nabyć grunt pod drogi i nie ma ujawnionych spadkobierców. Sprawy dotyczące spadkobierców, co wtedy zrobić, jak najskuteczniej i najszybciej coś takiego rozwiązać?
 • Co zrobić z nieruchomościami zajętymi pod drogi, które NIE SĄ drogami sklasyfikowanymi jako publiczne, czyli wewnętrzne, dojazdowe itp.?
 • Dochodzenie praw z art. 73 dróg gminnych – w przypadku spadkobierców – niejednokrotnie jest tak, że strony zaginęły, wyjechały nawet często za ocean. Jak ustalić/dochodzić, kto jest spadkobiercą?
 • Zasiedzenia działek przez rolników – rolnik twierdzi, że skoro użytkuje grunt, to jemu się należy przez zasiedzenie. Jak to uregulować? Uregulowanie dzierżaw – wskazówki i informacje
 • Regulacja działek pod drogi, drogi wewnętrzne z wyjątkiem zasiedzenia – jak można to uregulować inaczej, niż przez zasiedzenie? Sąd podjął decyzję, że nie mogą tego przez zasiedzenie. Z trybu administracyjnego również nie można, jak w inny sposób?
 • Regulacja stanów prawnych pod drogi - jak usprawnić proces regulacji, gminy wysyłają do wojewody sprawę i ta ciągnie się latami; część działek jest po drogi, część na gruncie prywatnym – jak najszybciej uregulować stany pod drogi?
 • W protokole połowa dróg widnieje jako drogi gminne, w połowie przypisane do starostwa. Jednak są księgi na powiat, natomiast w ewidencji wpisana jest gmina. Jak to uregulować? Protokół sporządzony był 5 lat temu.
 • Regulacja nieruchomości pod drogami
 • Drogi wewnętrzne – zasiedzenie przez jst- są odmienne zdania, czy gmina może zasiedzieć, czy nie może? Jak sądy podchodzą do tego? Gmina nie jest właścicielem, ale są osoby, które są właścicielami i nie żyją – jak przyspieszyć procesy w tym przypadku? Ciężko zmusić do postępowań spadkowych, rozwiązania.
 • Drogi publiczne – decyzje wojewody itp.
 • Drogi z art. 73 – niedoprecyzowane przepisy; załączniki do wniosku (jest teoretycznie rozpiska, jakie są potrzebne) – ale np. sporządzanie map przez geodetów – z operatem czy bez? Wydawać decyzję, czy nie; czy wojewoda powinien tylko ją wydać? Szczegółowe omówienie, co powinno być w tych załącznikach. Brak przepisów w tym zakresie, w jaki sposób można sobie z tym poradzić? Regulować to procesem sądowym, czy administracyjnie? Co by mogła zrobić gmina, żeby to uregulować? Ciekawe pomysły, wskazówki gminy, z której jest prelegent.
 • Darowizny pod drogi dla gminy
 • Przejęcie dróg, sprawy zaszłe
 • Odszkodowania za przejęte grunty
 • Użytkowanie gruntów prywatnych - mieszkańcy użytkują sobie grunt jako drogę – gmina ma problem: wykupić, czy nie wykupić?
 • Zasiedzenie dróg niepublicznych – jakie możliwości ma gmina w tym zakresie?
 • Jak powinna wyglądać cała procedura zasiedzenia?
 • Zasiedzenie na skarb państwa od a do z – jak ma wyglądać?
 • Zasiedzenie na wniosek do sądu, jakie dokumenty są potrzebne?
 • Zasiedzenie – sprawy w przypadkach, kiedy gmina składa wniosek do sądu oraz kiedy wniosek składa petent. Analiza różnych przypadków
 • Regulacje stanów prawnych pod drogi – przy wywłaszczeniach, które były prowadzone w latach 70? W latach 70 i brak decyzji; jak uregulować księgi wieczyste; jak przeprowadzić zasiedzenia – w przypadku gruntów, które mają na terenie innej gminy?
 • Co zrobić w przypadku, kiedy część zabudowań jest na gruncie gminnym a kiedyś, w przeszłości było budowane na granicy?
 • Nieruchomości zajęte pod drogi – decyzje wydaje wojewoda i bardzo często wynikają z tego sporne sytuacje. Jak to rozwiązywać?
 • Pod drogi: Jak uregulować stan prawny lub prawo własności nieujawnione w księgach wieczystych?
 • Wypłata odszkodowań właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi. Problemy z długotrwałym procesem ustalania wysokości odszkodowań i ich wypłaty
 • Podjęcie skutecznych działań w celu uregulowania stanu prawnego i ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Gminy w stosunku do pozostałych działek zajętych pod drogi gminne
 • Jak uregulować stan prawny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, które uzyskały status dróg publicznych po 1999 r., w stosunku do których nie można ustalić poprzednich właścicieli?
 • Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji gruntów zajętych pod drogi gminne zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i uregulowaniami wewnętrznymi
 • Jak poprawnie przeprowadzić inwentaryzację gruntów zajętych pod drogi gminne? Zastosowanie przy przeprowadzaniu inwentaryzacji gruntów pod drogami właściwej metody
 • Poszerzanie dróg
 • Bezumowne użytkowanie z terenów, kiedy rolnicy zajmują drogi pod uprawy co wtedy zrobić?
 • Przykłady prawidłowego rozwiązania spraw zasiedzeniowych – jest ich coraz więcej i w gminie ciężko sobie z tym poradzić. Zasiedzenie się na udziale, lokalu mieszkalnym.

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie