PORADY I KONSULTACJE

PORADY I KONSULTACJE
KONTAKT DO PRELEGENTA

1. Czy porady i konsultacje (kontakt do prelegenta) są dla mnie?

 1. Mam pilną sprawę urzędową do załatwienia i nie mogę czekać miesiąc, bądź, dłużej na szkolenie. Potrzebuję tzw. „telefonu do przyjaciela/eksperta” – żeby upewnić się, że dobrze postępuję.
 2. Niedawno zaczęłam/zacząłem pracę na tym stanowisku i wiele spraw jest jeszcze dla mnie niejasnych. Brakuje mi pewności w prowadzeniu postepowań. Chętnie poradziłabym się doświadczonej osoby, która w razie potrzeby podpowiedziałaby mi, z jakiego przepisu skorzystać, jaki tryb postępowania przyjąć, a dodatkowo podeśle gotowy wzór pisma do zastosowania w rozpatrywanym przeze mnie postępowaniu.
 3. Wzięłam/wziąłem udział w szkoleniu prowadzonym przez pracownika urzędu, który jest praktykiem oraz w szkoleniach prowadzonych przez inne osoby, z tego zakresu tematycznego. Widzę, że ten prowadzący ma duże doświadczenie i zna się na tym, co robi. Chciałabym/chciałbym utrzymać bezpośredni kontakt z tym prelegentem po szkoleniu, żeby w każdej chwili móc dopytać i upewnić się, że dobrze prowadzę postępowanie.

2. Jakie są zalety skorzystania z konsultacji (kontaktu do prelegenta)?

 1. Odpowiedź otrzymuję bardzo szybko, nawet tego samego dnia. Nie muszę czekać kilka tygodni na rozwiązanie mojego problemu, do terminu następnego szkolenia.
 2. W każdej chwili mogę sprawdzić na platformie, czy ktoś już wcześniej zadał podobne pytanie – jeśli tak – znajduję odpowiedź od razu.
 3. Dodatkowo otrzymuję dostęp do aktualnych wyroków sądu i gotowych wzorów pisma do zastosowania w konkretnym postępowaniu, które sprawia mi trudności, gdyż prowadzący zamieszczają tam aktualne wyroki i orzecznictwo w danym zakresie.
 4. Zyskałam/zyskałem nieograniczony dostęp do eksperta online 24/7, z którego porad korzysta/może skorzystać cały urząd.

3. Czy to się opłaca? TAK, dlatego że:

 1. Zapewniam sobie 24 godzinny dostęp do wiedzy – kilkadziesiąt/kilkaset gotowych odpowiedzi,
 2. Nie muszę już czekać miesiąc/dwa na szkolenie, żeby uzyskać odpowiedź na moje pytanie
 3. Nie muszę już szukać szkolenia, w trakcie którego mogłabym zadać swoje pytania,
 4. Doświadczony praktyk pomoże mi rozwiązać mój problem,
 5. Nie tracę czasu na szukanie orzeczeń i wyroków sądów,
 6. Nie tracę czasu na przygotowanie pism – mam dostęp do wzorów pism.

4. Co znajdę po zalogowaniu się w moim profilu:

 1. Mogę napisać do eksperta, który z racji dużego doświadczenia najprawdopodobniej już miał podobną sprawę do mojej.
 2. Znajdę wzory pism często w formie edytowalnej
 3. Zapoznam się z ciekawymi przypadkami jakie trafiły się w innych gminach
 4. Będę mieć dostęp do potrzebnych wyroków sądów
 5. Znajdę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Prelegenci oferujący porady i konsultacje:

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Wydawanie zezwoleń, decyzje i wnioski, realizacja inwestycji, lokalizowanie obiektów, urządzeń, reklam, awaryjne zajęcie pasa drogowego, zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, stawki:
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do wydziałów nieruchomości, do osób zajmujących się dzierżawą i sprzedażą nieruchomości gminnych. Jak prawidłowo dzierżawić oraz wynajmować nieruchomości gminne? Jak postępować przy dzierżawach tablic reklamowych, dróg wewnętrznych, lokali handlowych?
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Wskażemy jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, terenu wspólnot mieszkaniowych i rodzinnych ogrodów działkowych. Podpowiemy, jakie kroki należy podjąć w przypadku usuwania drzew i krzewów znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Opracowanie wniosków na skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz procedura zmiany taryf. Nowe układy przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Najnowsze zmiany sposobu określania wysokości dodatku mieszkaniowego oraz dopłatach do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Omówimy warunki przyznania dodatku mieszkaniowego z datą wsteczną. Jakie przepisy stosować przy obliczaniu dodatku, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem?
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Które procedury są najbardziej efektywne przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium socjalne? Co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem? Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Najnowsze zmiany wynikające z zapisów tarczy antykryzysowej 4.0 obowiązujące od 24 czerwca 2020 r. Możliwości zwolnienia i przesunięcia terminu opłat, możliwości zwrotu opłat uiszczonych do 31.01.2020 r., Zmiana terminów ważności zezwoleń kończących się w okresie epidemii.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Jak prawidłowo zarządzać PSZOK-iem oraz jakie działania wdrożyć, aby punkt funkcjonował zgodnie z rozporządzeniami. Jak przyjmować odpady oraz jak je utylizować. Przedstawimy narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Jak podnieść atrakcyjność danej nieruchomości, by uzyskać wyższą cenę sprzedaży? Kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczamy podatek VAT; VAT w przypadku różnego rodzaju nieruchomości. Jak sprzedać działki, które nie wzbudzają dużego zainteresowania kupujących?
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Tytuły pobytowe w trakcie epidemii: ruch bezwizowy, wiza, karta pobytu. Dowiedzą się Państwo jak wygląda procedura wydawania decyzji, jakie są podstawy prawne w decyzjach? Czy i kiedy można odstąpić od uzasadnienia?
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Jak zarządzać zielenią, kiedy należy przycinać i nawozić trawy i krzewy, jak przycinać korony drzew i krzewy. Przedstawiamy kwestie związane z wywozem odpadów zielonych, jak je wywozić, gdzie i co można z nimi robić.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych przy podziale nieruchomości, dostępność do drogi publicznej, jak postępować w przypadku dróg gruntowych. Podziały w przypadku braku planu miejscowego oraz niezależnie od ustaleń planu miejscowego i przepisów ogólnych oraz o rozdzielaniu budynków
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Inwentaryzacja w samorządowych jednostkach organizacyjnych – instrukcja obiegu dokumentów oraz najczęściej popełniane błędy
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Jak krok po kroku utworzyć ewidencję zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz jak przeprowadzić postępowanie w sprawie przyłączenia do kanalizacji. Przedstawiamy także zasady przeprowadzania efektywnej kontroli i ściągania należności z mieszkańców objętych karą.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Jak zapewnić bezpieczeństwo na placu zabaw, w szczególności z zakresu wymagań dotyczących montażu, nadzoru i konserwacji urządzeń. Prowadzący opowie też o siłowniach zewnętrznych i wytycznych epidemicznych.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Hipoteka przymusowa w postępowaniu wobec dłużnika gminnego: Jakie działania musi podjąć gmina, jeśli nie robiła dotychczas hipoteki przymusowej?
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Sporządzanie, uzupełnianie i prostowanie aktów zgonu. W jakich sytuacjach udostępnić kartę lub akt zgonu oraz jak udokumentować interes prawny do jego uzyskania? Jak powinny wyglądać dokumenty poświadczające zgon obywateli polskich za granicą oraz w jaki sposób sprawdzić ich autentyczność?
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje są skierowane do osób zajmujących się prowadzeniem księgowości w przedszkolach, organów zewnętrznych m.in.: CUW, ZEAS, Urzędów Miast i Gmin, szkół oraz intendentów
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje są przeznaczone dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się procedurą odbierania dzieci od rodziny. Zapraszamy w szczególności pracowników socjalnych, koordynatorów pieczy zastępczej, asystentów rodziny, jak również przedstawicieli straży policji, placówek oświaty i sądów
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje skierowane są do osób zajmujących się obsługą klienta w zakresie planowania działań i prowadzenia współpracy. Zapraszamy w szczególności doradców klienta oraz doradców zawodowych w Powiatowych Urzędach Pracy, doradców zawodowych w WUP i OHP.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje są skierowane do doradców zawodowych, doradców klienta, pośredników pracy oraz wszystkich osób, które zajmują się doradztwem zawodowym, tworzą Indywidualne Plany Działania, zajmują się obsługą klienta również trudnego oraz prowadzą działania mające skutecznie zmotywować, oraz zaktywizować osoby bezrobotne.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje są skierowane do pracowników jednostek samorządowych miast i gmin, którzy zajmują się dofinansowaniem młodocianych pracowników
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje są skierowane do osób zajmujących się nieruchomościami: rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości; wydział nieruchomości/wydział gospodarki nieruchomościami
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Jak prawidłowo archiwizować dokumentację urzędową w archiwum zakładowym? Czy można rejestrować sprawy na klasach głównych? Jak należy postępować, kiedy dokumentacji nie da się przypisać do kategorii zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt?
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje są skierowane do wydziałów oświaty oraz pracowników jednostek samorządowych zajmujących się weryfikacją obowiązku nauki na różnych szczeblach edukacji
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje są przeznaczone dla pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych oraz radnych rad gminnych zaangażowanych w stanowienie i nadzór nad pomnikami przyrody, oraz zajmujących się wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków i na obszarze Natura 2000.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Zapraszamy na konsultacje wszystkie osoby, które chcą dowiedzieć się szczegółowych informacji na temat powstawania i funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje są skierowane do członków Zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, asystentów rodziny i wszystkich pracowników socjalnych, którzy zajmują się procedurą „niebieskie karty”
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje są skierowane do wydziałów oświaty w urzędach miast i gmin – pracowników jednostek samorządowych zajmujących się dotacjami placówek niepublicznych
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje są przeznaczone dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje dedykowane są księgowym ośrodków pomocy społecznej
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje są skierowane do pracowników wydziałów oświaty, edukacji, osób zajmujących się dowozem dzieci do szkół, osób rozliczających i planujących dowóz
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje są skierowane do pracowników wydziałów ochrony środowiska/odpadów komunalnych w urzędach miast i gmin, odpowiedzialnych za współpracę z firmami odbierającymi odpady komunalne, kontrolujących te podmioty oraz przygotowujących roczne sprawozdanie z odbioru odpadów
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Jak będzie wyglądać procedura składania wniosku i odbioru dokumentu tożsamości? Co z osobami, które nie mogą pojawić się w urzędzie? Czy gminy otrzymają dofinansowanie do nowego sprzętu? W jakich sytuacjach można udzielać pełnomocnictwa?
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje są skierowane do wydziałów nieruchomości, osób zajmujących się podziałami nieruchomości, a także do wójtów, burmistrzów, prezydentów
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Konsultacje są skierowane do wydziałów, referatów zajmujących się prowadzaniem ewidencji gminnego zasobu nieruchomości: wydział gospodarowania mieniem, wydział gospodarki komunalnej, wydział nieruchomości
schoolKonsultacje
voicemailNagranie