Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Zaufaj PCC PORADA

doneTy decydujesz kiedy korzystasz z wiedzy.
doneJuż nie musisz czekać na szkolenie.
doneTeraz wiedza ekspercka dostępna jest dla Państwa przez cały czas.
doneMożliwość korzystania z wiedzy gdziekolwiek jesteś i kiedy chcesz
doneNajlepsze źródło praktycznej, wysoko wyspecjalizowanej wiedzy.
doneMnóstwo praktycznych wskazówek jak poradzić sobie w codziennej pracy, gąszczu niejednoznacznych, czasem wykluczających się przepisów.

Dostępne tematy

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
school
voicemail
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
school
voicemail
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
school
voicemail
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
school
voicemail
Zobacz więcej
Jak poruszać się w systemie BDO; jakie są jego wady i defekty oraz jak radzić sobie z błędami tego systemu; jak wypełniać karty przekazania odpadów; jak ewidencjonować odpady, jak prowadzić gminny PSZOK; jakie są kody odpadów, które przedsiębiorstwa muszą rejestrować się w systemie BDO, a które nie.
school
voicemail
Zobacz więcej
Wydawanie zezwoleń, decyzje i wnioski, realizacja inwestycji, lokalizowanie obiektów, urządzeń, reklam, awaryjne zajęcie pasa drogowego, zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, stawki:
school
voicemail
Zobacz więcej
Jak uregulować stan prawny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne/wewnętrzne? Jak przejąć drogi na własność gminy zgodnie z art. 73 oraz jak dokończyć komunalizację takich dróg? Dochodzenie praw w przypadku spadkobierców
school
voicemail
Zobacz więcej
Omawiamy przepisy prawa regulujące zasady gospodarki finansowej i rachunkowości w OPS; odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS za gospodarkę finansową jednostki; konstrukcję planu finansowego; upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym.
school
voicemail
Zobacz więcej
Jak przeprowadzić skuteczne postępowanie egzekucyjne w przypadku wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych? Jak wyegzekwować rzetelne dane od firm odbierających odpady - prawa i obowiązki gmin w kontrolowaniu firm odbierających odpady
school
voicemail
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do wydziałów nieruchomości, do osób zajmujących się dzierżawą i sprzedażą nieruchomości gminnych. Jak prawidłowo dzierżawić oraz wynajmować nieruchomości gminne? Jak postępować przy dzierżawach tablic reklamowych, dróg wewnętrznych, lokali handlowych?
school
voicemail
Zobacz więcej
Wskażemy jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, terenu wspólnot mieszkaniowych i rodzinnych ogrodów działkowych. Podpowiemy, jakie kroki należy podjąć w przypadku usuwania drzew i krzewów znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków
school
voicemail
Zobacz więcej
Opracowanie wniosków na skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz procedura zmiany taryf. Nowe układy przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
school
voicemail
Zobacz więcej
Najnowsze zmiany sposobu określania wysokości dodatku mieszkaniowego oraz dopłatach do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Omówimy warunki przyznania dodatku mieszkaniowego z datą wsteczną. Jakie przepisy stosować przy obliczaniu dodatku, co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem?
school
voicemail
Zobacz więcej
Które procedury są najbardziej efektywne przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium socjalne? Co wliczamy do dochodu, a co jest wydatkiem? Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego
school
voicemail
Zobacz więcej
Najnowsze zmiany wynikające z zapisów tarczy antykryzysowej 4.0 obowiązujące od 24 czerwca 2020 r. Możliwości zwolnienia i przesunięcia terminu opłat, możliwości zwrotu opłat uiszczonych do 31.01.2020 r., Zmiana terminów ważności zezwoleń kończących się w okresie epidemii.
school
voicemail
Zobacz więcej
W jaki sposób meldować dzieci urodzone zagranicą? Jakie są zasady udostępniania danych dla pracowników np. gminnych ośrodków pomocy społecznej, szkół itp. a także innym zagranicznym instytucjom np. urzędom w Niemczech​​
school
voicemail
Zobacz więcej
Jakie są obowiązki urzędnika wydającego KDR – jakie są konsekwencje przekroczenia uprawnień? SI KRD – co robić w przypadku błędów systemu? Czy Karta Dużej Rodziny należy się rodzinom zastępczym?
school
voicemail
Zobacz więcej
Jak prawidłowo zarządzać PSZOK-iem oraz jakie działania wdrożyć, aby punkt funkcjonował zgodnie z rozporządzeniami. Jak przyjmować odpady oraz jak je utylizować. Przedstawimy narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów
school
voicemail
Zobacz więcej
Jak podnieść atrakcyjność danej nieruchomości, by uzyskać wyższą cenę sprzedaży? Kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczamy podatek VAT; VAT w przypadku różnego rodzaju nieruchomości. Jak sprzedać działki, które nie wzbudzają dużego zainteresowania kupujących?
school
voicemail
Zobacz więcej
Ważne zmiany w Funduszu Alimentacyjny od 1.10.2020r. Omawiamy „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązujące już zmiany w tarczy antykryzysowej. Prześledzimy całą procedurę postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi.
school
voicemail
Zobacz więcej
Jak zwiększyć budżet gminy poprzez wprowadzenie opłaty reklamowej? Jak skonstruować zapisy aby były niepodważalne przez wojewodę oraz przedstawimy cały proces powstawania uchwały krajobrazowej.
school
voicemail
Zobacz więcej
Jak zarządzać zielenią, kiedy należy przycinać i nawozić trawy i krzewy, jak przycinać korony drzew i krzewy. Przedstawiamy kwestie związane z wywozem odpadów zielonych, jak je wywozić, gdzie i co można z nimi robić.
school
voicemail
Zobacz więcej
Wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych przy podziale nieruchomości, dostępność do drogi publicznej, jak postępować w przypadku dróg gruntowych. Podziały w przypadku braku planu miejscowego oraz niezależnie od ustaleń planu miejscowego i przepisów ogólnych oraz o rozdzielaniu budynków
school
voicemail
Zobacz więcej
W jaki sposób zaplanować środki dla PPK? Rezygnacja z PPK - kiedy należy ją złożyć i jak wypełnić? Nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem PPK. Co robić w sytuacji, w której żaden pracownik nie będzie chciał przystąpić do PPK
school
voicemail
Zobacz więcej
Jak zmiana sytuacji dochodowej mieszkańca DPS wpływa na odpłatność za pobyt w placówce? Kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny? Mieszkania chronione - tańsza alternatywa dla DPS
school
voicemail
Zobacz więcej
Inwentaryzacja w samorządowych jednostkach organizacyjnych – instrukcja obiegu dokumentów oraz najczęściej popełniane błędy
school
voicemail
Zobacz więcej
Kształtowanie polityki przestrzennej obciąża przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, jak np. gminy i województwa oraz organy administracji rządowej.
school
voicemail